[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Forsvarets militærpolitikapaciteter samles under Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter i Aalborg.

Således integreres Hærens militærpoliti fra Aalborg med Flyvevåbnets militærpoliti fra primært Karup samt Søværnets militærpoliti fra henholdsvis Frederikshavn, Aarhus, Korsør og København i den nye kapacitet i Aalborg.

Med samlingen opnås en større grad af fleksibilitet på tværs af militærpoliti-kapaciteten til at understøtte Forsvarets styrkeindsættelse, såvel internationalt som nationalt. Der opnås samtidig en mere sammenhængende uddannelse, der øger fagligheden, ligesom Forsvaret opnår en bedre udnyttelse af faciliteter og materiel.

Baggrunden for sammenlægningen er, at det i aftale på Forsvarsområdet 2013 – 2017 er besluttet, at der skal etableres flere værnsfælles kapaciteter i Forsvaret.

Værnenes nuværende militærpolitikapaciteter udgør ca. 365 stillinger. Ved etablering af den nye myndighed forventes det, at der samlet reduceres med ca. 20 stillinger, således den nye struktur som udgangspunkt vil have ca. 345 stillinger. Geografisk fordelt forventes ca. 35 stillinger nedlagt i Korsør, ca. 15 stillinger nedlagt i Karup, mens der oprettes ca. 30 nye stillinger i Aalborg.
Den værnsfælles kapacitet forventes fuld operativ fra 1. januar 2016.