[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Forsvaret gennemførte i begyndelsen af 2012 en undersøgelse, der viste, at der kan effektiviseres på skoleområdet. Effektiviseringen sker ved at samle de tre værns officersskoler organisatorisk under Forsvarsakademiet og ved at indføre en ny officersuddannelse.

Effektiviseringen medfører personelmæssige tilpasninger. Den foreløbige prognose viser, at der kan blive tale om samlet at nedlægge ca. 70 stillinger i hovedstandsregionen.

Stillingerne nedlægges trinvis i takt med implementering af den organisatoriske samling og den nye officersuddannelsesmodel samt de igangværende uddannelser efter den hidtidige uddannelsesmodel afsluttes, begyndende fra primo 2014 og fremover.

Forsvaret vil søge at omplacere medarbejderne, udnytte naturlig afgang, samt indgå aftaler om frivillig fratræden. Forsvaret skal dog også sikre, at der er den rigtige sammenhæng mellem medarbejdernes kompetencer og de stillinger, som skal bestrides. Afskedigelse kan derfor desværre ikke udelukkes.

Afskedigelser af de medarbejdere, der ikke kan omplaceres eller findes en anden løsning for, forventes at ske løbende gennem perioden, begyndende i løbet af 2014.