[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Kommunikationsafdelingen

Storstrømmen lægger den 18. og 19. november vand til en havmiljøøvelse. Øvelsen holdes af Marinestaben ved Værnsfælles Forsvarskommando, Beredskabsstyrelsen og Politiet. De kommunale beredskaber i Vordingborg og Guldborgsund Kommune deltager også i øvelsen.


Mandskab rydder op efter olieulykken ved Grønsund i 2001.

I øvelsen sker der en kollision mellem to skibe, og der flyder olie ud i vandet. Deltagerne i øvelsen skal derefter samle så meget olie som muligt op og så vidt muligt forhindre, at olien rammer kysten.

Læs mere om øvelsen her.

Det område, hvor øvelsen holdes, er tæt på det farvand, som i 2001 blev ramt af den hidtil værste olieforurening i Danmark.

Den 29. marts 2001 kort efter midnat skete der en kollision mellem fragtskibet Tern og olietankeren Baltic Carrier i dybvandsruten ved Kadetrenden øst for Falster.

Ved kollisionen blev en olietank på Baltic Carrier slået læk, og ca. 2.350 tons tung brændselsolie løb ud i havet. Forsøgene på at opsamle eller fastholde olien ude på åbent hav måtte opgives pga. sø- og vejrforholdene, og olien drev ind i Grønsund mellem Falster og Møn, hvor den skabte massiv forurening.

Oprydningsarbejdet involverede både statslige og kommunale myndigheder, private firmaer og privatpersoner. Der blev samlet mere end 10.000 tons olie og olieforurenet materiale op i havet og på kysterne.

Erfaringerne fra ulykken i Grønsund har medført en række ændringer i det danske havmiljøberedskab.

Se videoindslag om Grønsundulykken på forsvaret.tv.

På forsvaret.tv kan du også finde indslag om havmiljøberedskabet og se indslag fra tidligere havmiljøøvelser.