[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Karen Dahlin, Forsvarskommandoens kommunikationsafdeling

Soldaterlegatet kunne i dag ikke kun fejre en halvrund fødselsdag med hele fem år på bagen. En meget overrasket formand, Peter Højland, fik også overrakt Forsvarets Medalje for særlig fortjenstfuld indsats.


General Peter Bartram, H.K.H. Kronprins Frederik og medaljemodtager Peter Højland efter årsmødet. Foto: Petter Becker-Jostes

Invitationen lød ellers på Soldaterlegatets årsmøde på Kastellet med indbudte gæster som Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, tidligere forsvarschef, general Jesper Helsø, og nuværende forsvarschef, general Peter Bartram. Flere erhvervsfolk og to balletdanserinder, der træner skadede soldater i pilates også var mødt op. Ingen i Soldaterlegatet anede, at der også ventede en medaljeoverrækkelse.

Efter Peter Højland havde fremlagt resultater for 2013, hvor han blandt andet understregede, at legatet foreløbig har hjulpet omkring 1000 veteraner, hvor de 80 procent er psykisk sårede, fik general Peter Bartram ordet.

- For at understrege hvor taknemmelige vi er for legatets indsats, vil jeg bede formanden om at komme herop, afsluttede Peter Bartram sit indlæg, hvorefter han overrakte Peter Højland Forsvarets Medalje for særlig fortjenstfuld indsats. En gestus som nærmest tog mælet fra formanden.


Et helt almindeligt årsmøde gik pludselig hen og blev ganske særlig med medaljeoverrækkelse. Foto: Petter Becker-Jostes

- Nu har jeg ikke noget talepapir, men tusind tusind tak, sagde en meget overrumplet Peter Højland.

- Jeg er meget overrasket og stolt og taknemmelig for, at legatets arbejde bliver værdsat på den måde. Jeg føler, at jeg har modtaget medaljen på vegne af legatet og de mange, der har brugt mange timer på arbejdet.

I løbet af de sidste fem år har legatet hjulpet de omkring 1.000 veteraner og deres pårørende med støtte til blandt andet økonomisk og juridisk rådgivning, medicin, proteser og psykologhjælp og støttet forskning indenfor veteranområdet med 50 millioner kroner. Og behovet for hjælp bliver ikke mindre, understregede formanden.

- Det lange træk bliver at fastholde opmærksomhed på, at der forsat vil være mange veteraner, der har brug for hjælp, selv om vores missioner bliver mindre hårde. Det skal vi fastholde på den politiske agenda for at sikre, at veteraner får hjælp ikke kun fra Soldaterlegatet, men også fra samfundet, sagde Peter Højland.