[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Generalmajor Michael Lollesgaard kommer fra en stilling som chef for Danske Division (DDIV) og tiltræder, efter et kort introduktionsophold i New York, stillingen som styrkechef for MINUSMA i Mali hurtigst muligt.

Med ansvaret som styrkechef for FN's mission i Mali vil generalmajor Michael Lollesgaard komme til at stå i spidsen for FN's militære indsats for at fremme fred og sikkerhed og bidrage til stabilitet i den urolige Sahel-region.

I forbindelse med valget af generalmajor Michael Lollesgaard udtaler forsvarschef general Peter Bartram:

- Jeg er utroligt glad og stolt over at valget er faldet på generalmajor Michael
Lollesgaard som ny styrkechef for FN missionen MINUSMA. Han er en meget dygtig, erfaren og respekteret chef. Med valget af Michael Lollesgaard får FN en særdeles kompetent styrkechef, der med sin store operative og internationale erfaring, også indenfor FN operationer, vil kunne løse denne meget vanskelige opgave i Mali.

Læs generalmajor Michael Lollesgaards CV her.

Baggrund
FN's sikkerhedsråd vedtog den 25. april 2013 resolution 2100, der etablerede en egentlig FN-fredsbevarende operation, MINUSMA, med et bredt mandat. MINUSMA afløste 1. juli 2013 den hidtidige afrikansk-ledede støttemission, AFISMA.

Læs mere om MINUSMA her.