[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Emma Kirketerp / Værnsfælles Forsvarskommando

Danmark bidrager til koalitionen mod ISIL med en mobil, jordbaseret radar og teknisk og operativt personel.

- Radarbidraget skal støtte med overvågning og koordination af luftrummet, som er en forudsætning for, at koalitionens luftoperationer kan gennemføres effektivt og forsvarligt, forklarer Peter Børsting, major ved Air Control Wing.

- Det danske radarbidrag er et godt vidnesbyrd om, at selv et mindre bidrag bestående af højt kvalificeret personel kan gøre en stor forskel i komplekse operationer, siger chefen for Flyverstaben generalmajor M.A.L.T. Nielsen.

Den mobile, jordbaserede radar placeres i Irak. Her registrerer radaren flyvende objekter og producerer radarplots døgnet rundt. Disse sendes til et luftoperationscenter i De Forenede Arabiske Emirater, hvor det operative personel får overblik over luftbilledet på baggrund af informationerne.

Ud fra dette luftbillede koordinerer koalitionen og de danske operatører koalitionens luftoperationer og sørger for deres flyvesikkerhed. Det drejer sig blandt andet om at udpege ruter for koalitionens fly, holde dem adskilt fra andre fly herunder civil flytrafik, styre flyene til og fra tankfly og til de områder, hvor de skal løse operative opgaver.

- Men radaren kan ikke bruges til at verificere eller identificere mål på jorden, siger Peter Børsting.

Radar aflaster AWACS-fly
Selve radaren placeres på Al Asad Air Base i Irak, hvor den vil overvåge luftrummet over Irak og det østlige Syrien, hvor kampene mod ISIL foregår.

Omkring ti teknikere vil sørge for vedligehold og drift af radaren, mens operatørbidraget på omkring 20 personer integreres i luftoperationscentret på Al Dhafra Air Base i De Forenede Arabiske Emirater.

Den danske radar skal aflaste koalitionens AWACS-fly, der fungerer som et luftbåret kontrol- og varslingssystem. Radaren indsættes i et område, hvor der ikke hidtil har været radardækning.

Den danske radar er øremærket til internationale operationer og har tidligere været indsat i Afghanistan. Det har således ingen umiddelbare radarmæssige konsekvenser for den nationale luftrumsovervågning i Danmark, forklarer Peter Børsting.

Læs mere om beslutningen om udsendelsen af radarbidraget på Forsvarsministeriets hjemmeside.