[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Det er godt halvandet år siden, at danske soldater forlod Helmand-provinsen, men først i december måned sætter danske militærfolk, som midlertidigt udstationeres fra Kabul, igen støvlerne på landjorden i Helmand.  Det sker som led i en større NATO-rådgivningsindsats rettet mod de afghanske sikkerhedsstyrker i provinsen, der er mærket efter at have været indsat i hårde kampe med oprørstyrkerne henover 2015.

 I den forbindelse stiller Danmark med militære rådgivere samt en sikringsenhed. De danske rådgivere vil ikke komme til at arbejde direkte med den enkelte afghanske soldat, men skal i stedet ”træne trænerne”, og derigennem medvirke til at opbygge den bedst mulige uddannelse af landets hær.

Dansk erfaring fra lignende opgaver
Det kommende bidrag hentes fra Kabul, hvor Danmark på nuværende tidspunkt har 86 mand udstationeret. Heraf er godt 15 militærrådgivere, som har støttet den afghanske hær med rådgivning og uddannelse.

Netop fordi den kommende opgave i Helmand minder om den i landets hovedstad, vurderer oberstløjtnant Carsten Møller, chef for dele af de danske militærfaglige rådgivere i Kabul, at de danske militærfolk har et godt udgangspunkt for at løse opgaven i Helmand:

- Den tillid og de erfaringer, vi har opbygget med afghanerne i Kabul, tager vi med til Helmand. De afghanske uddannelsesfolk dernede kender vi allerede. Vi har deres tillid, og de lytter til os. Jeg er ikke i tvivl om, at vi sammen nok skal få det bedste ud af situationen, siger han.

Sikkerhed er en afghansk opgave
Danmark havde fra 2006 til 2014 soldater i Helmand, hvor de som del af den daværende ISAF-mission var involveret direkte i kamphandlinger med Taleban. Denne gang er det dog ikke danskernes opgave at nedkæmpe Taleban, men derimod at træne, rådgive og støtte den afghanske hær, som ved indgangen af året overtog sikkerhedsansvaret i landet. Som oberstløjtnant Carsten Møller fortæller, er det derfor en helt anden rolle, som de danske styrker har nu:

- Vi støtter med alt det, vi kan inden for rammerne af det politiske mandat og NATO's Resolute Support mission, men initiativretten er og bliver på afghanernes side. Det er deres land og deres ansvar, og Afghanistan bliver nødt til at stå på egne ben og bevise over for sig selv, at de afghanske sikkerhedsstyrker kan fungere selvstændigt. Det er det, vi er der for at hjælpe med, siger han.

Den midlertidige deployering af de danske militærfolk til Helmand vil ske periodevis frem til medio 2016.