[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando

Det ukrainske forsvar kæmper mod arven fra sovjettiden, forældet materiel og mangel på alt fra mørkekampsudstyr til uniformer. Sådan lyder nogle af observationerne fra oberstløjtnant Jens Mortensen fra Våbenkontrolsektionen i Værnsfælles Forsvarskommando. Han ledede et internationalt hold, der i maj gennemførte en 14 dage lang inspektion i konfliktzonen i det østlige Ukraine. Men ukrainerne har gjort store fremskridt i løbet af de ca. 16 måneder krigen har varet.

-Da vi gennemførte en tilsvarende inspektion i foråret 2014, stod meget af det tunge ukrainske materiel i garnisonerne og var ikke i brug. Da vi var tilbage i maj i år, var materiellet skubbet ud i kampområderne eller under vedligeholdelse længere tilbage. Der er stort fokus på at bruge ressourcerne, og det betyder, at materiellet roteres. Generelt er der høj moral hos de ukrainske styrker, siger Jens Mortensen.


Oberstløjtnant Jens Mortensen og den danske tolk (sort baret) i samtale med ukrainske soldater. Ukrainerne viste stor åbenhed over for det dansk ledede inspektionshold.

Missionen i Ukraine blev gennemført efter Wien-dokumentet, der er en samling tillidsskabende foranstaltninger. Det blev oprindelig skabt i 1990 for at skabe mere åbenhed mellem de tidligere fjender i øst og vest, og det giver lande mulighed for at gennemføre inspektioner hos hinanden. Men Ukraine og blandt andet Danmark har, siden krisen i Ukraine brød ud i 2014, brugt dokumentet som ramme for missioner, der skal blandt andet skal give regeringerne i Vesten deres egne informationer om situationen i landet, fordi de informationer, der kommer fra medierne og fra parterne i konflikten, er modstridende og meget usikre.

Private betaler udstyr
Selv om ukrainerne er blevet bedre til at bruge det udstyr, de har, er de stadig langt bagud. Meget af forsvarets materiel er fra Sovjettiden. Det gør det svært at skaffe reservedele, og udstyret bryder tit sammen. Derfor er det ukrainske forsvar materielmæssigt underlegent i forhold til de russiske og russiskstøttede styrker.

-Ukrainerne har et desperat behov for moderne kommunikationsudstyr, opklaringsudstyr af enhver art og udstyr til at kæmpe om natten. Især på alt det højteknologiske udstyr er de underlegne i forhold til de russiske og prorussiske styrker, siger Jens Mortensen.

Den ukrainske hær mangler også helt basale ting som uniformer, støvler og beskyttelsesudstyr. Soldaterne får en uniform om året, og de må ofte selv skaffe hjelme og fragmentationsveste. Enten ved at købe det selv eller ved at få det sponsoreret. Flere private organisationer køber udstyr, som de giver direkte til enhederne, for at undgå at det forsvinder i det korrupte system. Men der findes ikke et system til vedligeholdelse og udskiftning.

- Vi talte med en brigadechef, der i vinter havde været så heldig, at få canadiske vinterstøvler til hele sin brigade. Det var han naturligvis glad for. Men canadiske vinterstøvler passer ikke til den ukrainske sommer med 40 graders varme, så nu er det et problem, at de ikke har andre støvler, beretter Jens Mortensen.


Ukrainske soldater vedligeholder en 2S9 NONA selvkørende 120 mortér. Modellen blev indført i det sovjetiske forsvar i 1981.

Konkurrerende magtstrukturer
Et andet problem er, at Ukraines forsvar er organiseret i flere parallelle og konkurrerende strukturer. Ude i kampområdet er der enheder fra hæren, indenrigsministeriet, nationalgarden og endda fra transportministeriet foruden de mange frivillige enheder, der er finansieret af private eller af oligarkerne.

-I teorien referer alle enhederne til Anti Terror Operationshovedkvarteret under indenrigsministeriet. Men det er vores indtryk, at i hvert fald de frivillige enheder og nogle af de regulære enheder ikke tager imod ordre fra det operative hovedkvarter, lyder Jens Mortensens vurdering.

Tilsvarende har hver af styrkerne deres egen logistiske organisation. Derfor har hæren og nationalgarden hver deres apparat til at vedligeholde og støtte kampvognsenheder, selv om enhederne har det samme udstyr og kæmper side og side. Den manglende kontrol og dobbelt logistik giver et ineffektivt forsvar, der spilder mange ressourcer.

-Det er en arv fra Sovjettiden, hvor man ud fra en del og hersk-tankegang opbyggede konkurrerende magtstrukturer. Ukrainerne ved godt, at der er behov for reformer, men det er svært at reformere et system, der er i krig, siger Jens Mortensen.

Venter på ny offensiv
Mens holdet var i Ukraine, var der hårde kampe omkring Donetsk og Mariupol, men ellers var der forholdsvis roligt i det østlige Ukraine. Den ukrainske hær har gravet sig ned og forbereder sig på forsvarskamp, mens modparten - efter ukrainernes opfattelse - er ved at gøre klar til den næste offensiv. Ukrainerne vil efter Jens Mortensens vurdering få svært ved holde deres nuværende positioner hvis en større offensiv iværksættes, og de håber fortsat på støtte fra Vesten.

-Et af formålene med at invitere os er, at vise den ukrainske befolkning, at Vesten er engageret, fordi det styrker befolkningens moral. Men ukrainerne håber også, at den rapport, som vi har afleveret, og som blandt andet viser, hvad de mangler, kan skubbe på støtte fra Vesten. Ved at invitere os, sender de et politisk vigtigt signal om, at de stoler på os, og derfor skal vi også stole på dem og støtte dem i deres kamp, slutter Jens Mortensen.