[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af dagens mediebillede kan man få det indtryk, at Forsvaret er i gang med at
forberede sig på en mulig konflikt med Rusland. Forsvaret vil i den forbindelse præcisere, at det ikke er tilfældet.

- Den omstilling vi er i gang med, handler ikke om konkrete lande. Omstillingen skal ruste Forsvaret til bedre at kunne håndtere flere typer af konflikter, end vi kan i dag, siger forsvarschef, general Peter Bartram.

- De seneste mange år har vi fokuseret vores ressourcer og uddannelse på at
understøtte de store missioner i fortrinsvis Irak og Afghanistan. Nu arbejder vi på at geare Forsvaret, så vores taktikker, enheder, materiel mv. gør at vi er bedre forberedte på og klar til at håndtere også andre eventuelle trusler og opgaver, som måtte opstå, siger forsvarschefen.

- Det er endvidere vigtigt for mig at understrege, at vi ikke er i gang med en
militarisering af Arktis. Det vi i forsvaret har fokus på i forhold til Arktis, er
at træne i at kunne operere under de ekstreme klimatiske vilkår, så en Arktisk
Beredskabsstyrke fleksibelt og efter behov kan indsættes, fx til støtte til politiet eller ved større ulykker, slutter forsvarschef, general Peter Bartram.