[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Værnsfælles Forsvarskommando

Svær fuelolie fossede i går morges ud i Aabenraa Fjord. Udslippet skete, fordi der gik hul på et rør fra en oplagstank, der tilhørte Enstedværkets Olieterminal. 3-5000 liter svær fuelolie truede med at forurene fjorden. Forsvaret har ansvaret for bekæmpelse af forurening til vands, så Forsvarets Operationscenter alarmerede de enheder med flydespærringer, der var nærmest på ulykkesstedet. Det lykkedes at forhindre olien i at strømme ud i hele fjorden, og Forsvarets indsats i området er afblæst ved middagstid, mens arbejdet på land fortsætter i aften.
- Beredskabet virkede. Vi trak på de kapaciteter, vi havde i området, siger Orlogskaptajn Mette Stab-Nielsen fra Forsvarets Operationscenter. 


MHV 906 ASKØ trækker flydespærring sammen med MHV 910 RINGEN ved Aabenraa. Foto: Jørn Hartmeyer.

Nærmest på ulykkesstedet var marinehjemmeværnsfartøjerne MHV 910 Ringen fra Aabenraa og MHV 905 Askø samt patruljefartøjet Freja, der alle er udrustet med flydespærringer, som er det vigtigste våben for at inddæmme en potentiel olieforurening.
- Problemet med olieudslip i vand er, at det hurtigt kan sprede sig i et stort område på havoverfladen. Derfor er det vigtigt, at det blier inddæmmet med flydespærringer så hurtigt som muligt, forklarer Mette Stab-Nielsen.


Besætningerne på de to marinehjemmeværnsfartøjer, der består af frivillige, satte Ringens 350 meter flydespærring for at inddæmme den tykke olie i Aabenraa Havn, så den ikke bredte sig længere ud i fjorden. De to skibe trak den indsamlede olie ind i havnen og fik den lempet over i beredskabets flydespærring, hvor beredskabets mandskab samlede olien op. Bagefter måtte Ringens besætning sætte endnu en flydespærring ved en oliepøl længere sydpå i fjorden, som også blev suget op af styrker inde på land. Søværnets havmiljøfartøj Marie Miljø ankom, mens indsatsen var i gang og overtog koordineringen af forureningsbekæmpelsen fra MHV 910 Ringen.
 

Flyvevåbnet har haft et challengerfly og en lynxhelikopter i luften over Aabenraa fjord for at observere omfanget af olieudslippet. De kunne rapportere at den bekæmpbare del af olien var inddæmmet, og derfor har Søværnets og Marinehjemmeværnets enheder i dag forladt området.

Læs mere om indsatsen her.

Se videoklip fra havmiljøøvelser