[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Værnsfælles Forsvarskommando

"Joint" eller på dansk "værnsfælles" lyder som sød musik i kommandørkaptajn Jens Bachs ører. Som repræsentant for den nye Specialoperationskommando deltog han i Værnsfælles Operativt Seminar, der i år blev afholdt af Danske Division på Flyvevåbnets Officersskole.

-  Jeg synes, det er alle tiders, at vi kan samles her alle tre værn og repræsentanter fra Specialoperationskommandoen (SOKOM). Jo flere gange vi mødes, jo bedre bliver vi til at tale samme sprog og forstå hinandens tankegang. De operative opgaver har ændret sig og det samme har forsvaret. Endda meget markant. Udgangspunktet i dag er, at vi hele tiden skal blive bedre til at løse opgaverne sammen og skabe kvalitet i den samlede opgaveløsning - frem for kun at passe vores egen butik, siger han.

Jens Bach deltog i tre af seminarets fem workshops – operationsplanlægning, informationsoperationer og CCIR (Commandors Critical Information Requirement) – men ville gerne have været med i dem alle.

- Specialoperationskommandoen er den nye dreng i klassen. Vi er født værnsfælles. Selv om vi har nogle meget dygtige operatører – jægere og frømænd – så er der ikke meget vi kan gøre uden f.eks. transportstøtte fra de andre værn, fortsætter han.

Formålet med oprettelsen af Specialoperationskommandoen er at give Forsvarets specialoperationsstyrker et løft, så de bliver i stand til at påtage sig nye og mere krævende opgaver end dem, som Frømands- og Jægerkorpset løser i dag. Bl.a. barsler Specialoperationskommandoen med planer om at kunne udsende en taktisk stab, der skal kunne føre specialoperationsstyrker i en mindre international operation.Værten for Værnsfælles Operativt Seminar var i år Danske Division. Næste år bliver det Søværnets Taktiske Stab, der skal stå for seminaret, der kommer til at foregå 10-11. maj 2016.

Læs mere om seminaret på hærstabens website.