[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) kommunikerer hvert år med 70.000 18-årige, og der sendes årligt mere end 300.000 breve fra Forsvaret om værnepligt, session og Forsvarets Dag. Indsatsen med at omlægge fysisk post til digital post har nu kastet en digitaliseringspris af sig.

Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann overrakte prisen ved årets prisfest torsdag d. 19. november til chefen for Værnepligtssektionen i FPS, major Enrico Schou.

- Pr. 5. oktober 2015 er Forsvarets post til de unge blevet digital. I samarbejde med DSB har Forsvaret desuden udviklet digitale togbilletter, som unge kan bruge, hvis de fx skal til i Forsvarets Dag. Formålet med omlægningen har været at kommunikere på de medier, som de unge anvender og opnå et provenu på porto og trykomkostninger. Men det handler om mere end bare at sende posten digitalt. Vi har moderniseret brevteksten og sørget for at samle vores forskellige kommunikationsprodukter i en let tilgængelig form, hvad enten der er tale om film eller fx rejsevejledninger. Og så har vi bestræbt os på at blive mere interaktive for på den måde hjælpe de unge med at forstå de budskaber, vi som offentlig virksomhed sender, siger Enrico Schou.

Læs hele artiklen om prisen her.