[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther, Værnsfælles Forsvarskommando

-Nu er Peter Willemoes besætning i superligaen, lød det begejstret fra kontreadmiral Frank Trojahn, som nu ser frem til at de 115 besætningsmedlemmer vender tilbage til Danmark og deler viden og motivation med resten af søværnet.

Og chefen for Marinestaben var ikke ene om at være begejstret:

- For et år siden var vi bekymrede for om denne danske besætning ville falde helt igennem, indrømmede chefen for 2. eskadre, kommandør Torben Mikkelsen. Det gjorde den ikke - tværtimod var både danskere og englændere imponerede.

Søværnet skal omstille sig til fremtiden. Det er ikke længere nok at være dygtige i Arktis eller dygtige til at jage pirater ved Afrikas Horn.
Med tre nye fregatter skal den danske flåde kunne indgå i alle slags internationale missioner. Og for at kunne det, kræver det at besætningerne bliver dygtigere. At de magter at kontrollere og bruge de avancerede og slagkraftige fregatter. Derfor har de 115 mand på Peter Willemoes nu i mere end et år trænet og trænet. Og i 6 uger er de blevet vejledt og undervist af Sea Riders fra FOST (Flag Officer Sea Training), hos den britiske flåde i Plymouth.
 

Fregatten har været en del af en international flådestyrke som i ugernes første dage sad på skolebænken, og i de sidste af ugens dage sejlede ud sammen for at træne torsdags-krig.Havari, brand, slæbning, gummibådssejlads, tekniske problemer, navigation, krig og våbensystemer. Alt er blevet undersøgt, afprøvet og procedurer diskuteret og forbedret. Og det hele mundede ud i en bedømmelse under den sidste torsdagskrig i sidste uge.

Læs fregat-chefens beretning på Marinestabens side.

Se den udførlige video-reportage fra de sidste to dage med Peter Willemoes ved FOST i Plymouth her: