[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det norske audit-team bestod af Malin Dreijer, der sidste år deltog som observatør ved Marinestabens audit, samt hendes kollega Rune Oldervik. Begge arbejder til dagligt med VTS og kvalitetssikring hjemme i Norge, hvilket hurtigt blev tydeligt for bl.a. Jimmy Westermann, der fungerer som ”On-the-job-træner” ved Storebælt VTS.

-Det var meget tydeligt, at Malin og Rune havde sat sig meget grundigt ind i vores procedurer, inden de kom herned. Derudover havde de helt klart valgt en tematisk tilgang, hvor de mere elle mindre gennemgik de samme emner med hhv. VTS chefen, vagtholdslederen, VTS operatørerne og mig selv, fortæller Jimmy Westermann.
En dag sammen med Nordmænd
Efterfølgende var der blandt alle de auditerede enighed om, at udbyttet af denne audit havde været stort, også selvom der var et betydeligt tidspres.

-Vi kunne godt forestille os, at næste gang kommer denne form for audit til at løbe over to dage i stedet for denne ene dag, vi nu har brugt, udtaler Jørgen Brandt, der er chef for Storebælt VTS.

-Alligevel er det imponerende, hvor meget de kunne finde i løbet af den forholdsvise korte tid, de var her. Fordi de kommer udefra, observerer de flere ting, hvor vi efterfølgende tænker ”Nå, ja! Hvorfor har vi egentlig aldrig fået skrevet det ind i vores procedurer, når vi nu alligevel gør det hver dag!”, afslutter VTS chefen.


Ved det afsluttende møde, hvor audit-team gennemgik deres observationer, var der også ros til Malin og Rune for at skabe en afslappet stemning, som også gav plads til lidt hyggesnak ind i mellem.

Som respons hertil roste de to nordmænd også Storebælt VTS – både for et højt professionelt leje for VTS og for at gå åbent ind i dialogen omkring denne audit.