[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


De nordiske landes forsvarschefer var fredag samlet i København. Forsvarscheferne drøftede blandt andet muligheden for ens mønster på fremtidens fælles uniformer.

Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando

Danmark, Norge, Sverige og Finland har gennem det nordiske forsvarssamarbejde NORDEFCO søsat et projekt om et nyt fælles nordisk kampuniformsystem.
De nordiske lande har talt om muligheden for at købe uniformer sammen i flere år. Men projektet tog for alvor fart i begyndelsen af 2016, da NORDEFCO nedsatte en projektgruppe med repræsentanter fra de myndigheder i de enkelte lande, der har ansvaret for uniformer.

-Vi har temmelig ens behov for, hvad uniformen skal kunne. Vi opererer i mere eller mindre det samme klima. Norge, Sverige og Finland har lidt større behov for arktisk tøj, og nogle lande har lidt andre ønsker i forhold til junglebrug, men generelt er behovene temmelig ens.  Ønsket om gøre noget fælles kommer fra brugerne og teknikerne, forklarer lederen af uniformsprojektet, major Ivar B. Selvig fra Norge.


Fra venstre Peter Kølby Pedersen og Niels Bundsgaard fra Forsvarsministeriets Materielstyrelse. Forsvarschef general Peter Bartram var vært ved denne weekends NORDEFCO møde.


-Der er flere fordele ved at købe uniformer ind sammen. Hvis vi gør det godt, kan vi få bedre kvalitet til samme pris. Eller endda bedre kvalitet til en billigere pris. Ved at gå sammen får vi også nogle større spillere på banen, som ofte vil kunne byde ind med nogle andre ting, end mindre virksomheder kan byde ind med. Og dermed er der en mulighed for, at den operative effekt, som vi gerne vil have ud af det her, bliver større, forklarer brigadegeneral Peter Kølby Pedersen fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og formand for det faste samarbejdsområde i NORDEFCO, der beskæftiger sig med materiel.

Fokus på den operative effekt
De fire lande er enige om, at det er den operative effekt, der skal i fokus ved uniformsindkøbet. Det vil sige, at landene beskriver, hvad uniformerne skal bruges til, hvordan de skal beskytte soldaterne og under hvilke klimatiske forhold de skal kunne bruges, mens de ikke på forhånd vil stille krav om placeringen af lommer, eller om der skal være knapper eller lynlåse. Det skal de interesserede producenter give deres bud på, forklarer Ivar B. Selvig videre.


På NORDEFCO mødet i juni fik mere end 20 producenter orientering om de nordiske landes ønsker til en ny uniform.

Den tilgang er udtryk for en erkendelse af, at uniformsindkøberne måske ikke er de bedste til at specificere, hvordan uniformerne præcist skal laves, fordi det er producenterne, der har den nyeste knowhow.
Men systemtilgangen betyder også, at indkøbsmyndighederne kan lægget et større ansvar over på producenterne.

-På den måde får vi et systemansvar ved en leverandør, som skal lave en produktion, måske have et lager og måske endda lave opdateringer. Og det er dem, der har et problem, hvis det viser sig, at uniformen ikke lever op til de krav, som vi har specificeret og producenterne har forpligtet sig til at leve op til, siger Peter Kølby Pedersen.

Ikke samme sløring
Et fælles indkøb af kampuniformer betyder ikke, at soldater fra de fire nordiske lande bliver helt ens at se på under internationale missioner i verdens brændpunkter. Indkøbet omfatter ikke beskyttelsesudrustning, bæresystemer og støvler. Og landene vil formentlig heller ikke have det samme sløringsmønster på uniformerne men fastholde de forskellige mønstre, der findes i dag.

-Spørgsmålet om sløring er et vigtigt emne. Landene har valgt deres forskellige mønstre efter grundige analyser, gennemfotografering af terræn og så videre. Dernæst er der tradition for, at vi kan kendes på vores forskellige uniformer. Det vil være et stort skridt at tage, hvis vi kun adskiller os ved flaget på skulderen, siger Peter Kølby Pedersen.

Stor interesse fra producenter
Selve udbuddet på uniformsystemet er ikke startet op endnu, men landene har haft det første møde med interesserede producenter for at afstemme forventninger til den videre proces. Det skete ved en to-dages konference i København i juni. Umiddelbart er interessen for at levere uniformer til de nordiske lande stor. 28 firmaer eller sammenslutninger af firmaer var repræsenteret på mødet i København.

Lang vej endnu
Der er stadig mange juridiske og tekniske detaljer, der skal falde på plads, før det fælles indkøb af uniformer er en realitet. Derfor kan de involverede heller ikke sige noget om, hvornår soldaterne kan bære en nye fælles uniform. Men Peter Kølby Pedersen ser optimistisk på mulighederne for, at det bliver en realitet. Det vil i givet fald være det første indkøbsprojekt, der omfatter alle fire lande i NORDEFCO. 

-Det er uniformssektionerne i Danmark og Norge, der har sat projektet i gang. Det er dem, der har set mulighederne i det her. Og da det blev klart, at vi troede på, at vi kunne få det her til at lykkes, så steg interessen for Sverige og Finland. Det gør mig optimistisk i forhold til, at vi får projektet helt i mål, siger brigadegeneralen.