[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af kaptajn Thomas, presseofficer OIR Hold 4

Øvelsen kørte over to dage og tog udgangspunkt i Camp Havoc (den danske lejr på Al Asad Air Base i Irak) som under øvelsen var beliggende i Høvelte øvelsesterræn. Hele Hold 4 var samlet for at løse den samme type opgaver, som soldaterne skal løse i Irak.


En instruktør underviser irakiske soldater, her spillet af danske værnepligtige, i brug af mortér. Bagest overvåger en soldat fra sikringsstyrken situationen.

Certificeringsøvelsen havde deltagelse af et større hold kontrollanter og vejledere. Det er soldater, der alle har været udsendt på tidligere hold i Irak. Denne mesterlære er også foregået i mindre målestok gennem de seneste 3-4 uger.

-Det er et princip, der har været brugt i mange år i forbindelse med udsendelse af hold til de internationale missioner og med gode resultater, fortæller chefen for det danske hold, oberstløjtnant Lars Nielsen.

Sikkerhedsstyrken (SECFOR) havde ansvaret for sikkerheden i lejren, lige som de vil have i Irak. De kontrollerede al adgang til området, og holdt samtidigt området omkring lejren under konstant overvågning. De passede således på resten af soldaterne og sikrede, at de kunne løse deres opgaver under sikre forhold.


En soldat fra sikkerhedsstyrken - en guardian angel - overvåger en undervisningslektion.

Trænerholdene gennemførte deres undervisning og træning i området omkring lejren. For at styrke realismen var værnepligtige fra Livgarden og tolke fra Forsvarsakademiet afgivet til at spille irakere, så trænerne talte engelsk og skulle have deres budskaber oversat til arabisk. Det var med til at vænne trænerne til den undervisningsrytme, de møder, når de skal undervise gennem tolk i Irak. På OIR Hold 4 indgår også estiske og lettiske trænere, der kommer med stor erfaring og ekspertise. De internationale bidrag betyder, at al kommunikation internt på holdet foregår på engelsk.


En estisk instruktør (stående til højre i billedet) underviser i brugen af panserværnsvåben.

Brugen af værnepligtige betød, at trænerne i nogle af lektionerne skulle undervise i noget, som eleverne slet ikke havde arbejdet med tidligere. Det gjaldt for eksempel i uddannelsen på nogle af de mere avancerede våbentyper. Også det er med til at gøre træningen mere tro mod den virkelighed, de danske soldater møder i Irak.


De irakiske soldater skal også undervises i førstehjælp. Her er det en instruktør fra Letland, der underviser. Bagest holder en vejleder, der tidligere har været udsendt, øje med undervisningen.

De administrative og logistiske led på OIR Hold 4 fik også deres del af opgaverne. Mange af dem var reelle opgaver med direkte forbindelse til den forestående deployering. Andre opgaver var indspil i øvelsen, som planlægning af et besøg, behandling af tilskadekomne og koordination med den amerikanske del af kontingentet.

-Det generelle indtryk er at soldaterne er klar og spændte. For mange er det deres første mission og dermed deres første faglige udfordring på det niveau. En god del af holdet består dog af rutinerede soldater, med flere missioner i bagagen. Vi melder klar, siger Lars Ole Nielsen

Hold fire overtager ansvaret for den danske mission til august.

Se videoindslag fra holdets afskedsparade nederst i artiklen.


 ISIL fakta:
* ISIL er en trussel såvel regionalt som globalt. ISIL skaber humanitære kriser og store menneskelige lidelser.
* Danmark indgår i en koalition bestående af en række lande, hvis indsats mod ISIL er nødvendig, og ikke er rettet mod nogen etniske eller sekteriske grupper.
* ISIL’s ekstreme ideologi, terrorisme, ambitioner og tilsidesættelse af international regler udgør en alvorlig trussel mod Irak og Syrien, men også mod andre lande overalt på kloden.
* Koalitionsstyrkernes militære indsats har til formål at gøre det muligt for de irakiske sikkerhedsstyrker at bremse ISIL’s fremrykning og at kunne iværksætte modangreb for at genoprette kontrollen med og herredømmet over irakisk territorium.
* Kampen mod ISIL er en langvarig indsats på en lang række område. Fly- og landmilitære bidrag er blot nogle af virkemidlerne.