[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Værnsfælles Forsvarskommando

Præcis tre uger efter, at støtteskibet Absalon stævnede ud fra Frederikshavn, er den danske del af ’Operation Removal of Chemical Agents from Libya’ gennemført.
Styrkechefen, flotilleadmiral Torben Mikkelsen, udtaler i Frederikshavn:

- Nu er den maritime del af opgaven vel overstået. Fra ende til anden er der blevet ydet en topprofessionel indsats fra Søværnet og alle samarbejdspartnerne fra ind- og udland.  Jeg er simpelthen bare kanonstolt over resultatet af det benhårde arbejde, der er blevet præsteret, ikke mindst af besætningerne på Ark Futura og Absalon.

Mandag klokken 13.14 ved indsejlingen i tysk territorialfarvand overgik ansvaret for Ark Futuras sikkerhed til Tyskland, der også har påtaget sig at destruere de 500 ton kemiske stoffer. Om bord var dog stadig et sikkerhedshold fra Søværnet, kemispecialister fra Hæren og Beredskabsstyrelsen samt en af admiralens stabsofficerer.

Under transporten fra Misrata Havn har specialister dagligt kontrolleret containernes tilstand. Der har været særlig opmærksomhed på nogle få containere, der ved lastningen gav udslag på måleudstyret.

- Jeg var så sent som et par dage før havneanløbet selv om bord på Ark Futura og takke besætningen, og iagttog i den forbindelse den daglige kontrol af containerne, som specialisterne foretager. De har hele tiden haft fuldstændig styr på situationen, og jeg er helt tryg ved at overdrage kemien til Tyskland.Tysk politi og brandvæsen tog imod Ark Futura i Bremen, og losningen af kemikalierne foregik uden hændelser i løbet af i går.

Absalon er allerede på vej retur mod Middelhavet efter nogle få timers ophold i Frederikshavn. Støtteskibet indgår herefter i en af NATO’s to stående fregatflådestyrker, med hjemkomst til Danmark i begyndelsen af december. Det var, hvad Absalon oprindeligt var udset til, inden besætning og de øvrige bidrag til missionen hastede til fra blandt andet afbrudte sommerferier for at løse opgaven ved Libyen.
 
Operation Removal of Chemical Agents from Libya (OPRECLIB) er gennemført med mandat i FN-resolution 2298. Danmark ledede operationen, men har samarbejdet tæt med blandt andre Storbritannien, Finland og Tyskland undervejs.

Se video fra afhentningen her.