[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Vise, forklare, øve. Et grundprincip, som også virker på irakisk.

Tekst og foto: Kaptajn Steen, presseofficer, OIR Hold 4

Det er i efterhånden vante rammer, at trænerne fra Hold 4 på Al Asad-basen i Irak møder deres irakiske elever. Mission er at træne de irakiske sikkerhedsstyrker, så de selv kan håndtere truslen fra terrorgruppen ISIL, der har indtaget dele af Irak og nabolandene. Og den danske træning har allerede hjulpet irakerne til at vende krigslykken. For det skal ikke være nogen hemmelighed, at de irakiske styrker tabte slagene i starten, men det gør de ikke længere.

Gamle rutiner skiftes ud med nye
Midt i november startede trænerne fra Building Partner Capacity (BPC) med det seneste hold irakiske soldater. Det nye hold kommer fra den irakiske 7. division, der har hjemme i Anbar-provinsen på og omkring Al Asad Airbase i det centrale Irak. Det er soldater, der har været i direkte og offensiv kamp mod ISIL. Noget, der for bare et år siden var nærmest utænkeligt. Men den danske træning har givet dem en selvsikkerhed, der gør, at de stoler på deres førere og har moralen til at løfte opgaven.


Oversergent Håkan forklarer betydning af at have den rette ladning, og hvorfor man ikke per automatik skyder med fuld ladning.

Træningen af de irakiske styrker indeholder hovedsageligt infanterifærdigheder og førstehjælp, men også specialer som finskytter og mortér indgår i pensum.

I spidsen for dette holds mortéruddannelse står oversergent Håkan, der til dagligt arbejder med mortérer ved 1. Danske Artilleriafdeling ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter. Han er imponeret over den iver efter at lære, som 7. Divisions soldater lægger for dagen.

- De første par dage skulle vi lige finde deres niveau og hinanden. Flere havde været i kamp og var vant til at skyde med mortér, mens andre kun havde en teoretisk forståelse af mortéren, fortæller Håkan.

Efter 11 dages intensiv træning med de 24 mand på mortérholdet var de klar til skarpskydning.  Håkan fortæller, at han var meget spændt på, om de irakiske soldater ville falde tilbage i deres gamle rutiner eller bruge dem, de har arbejdet med under træning.

- Det er jo altid udfordringen, når man skal lære trænede folk nye rutiner.

Erfaringer med eget materiel
Det første stykke tid var irakerne lidt tilbageholdende over for de rutiner, som Håkan og hans hjælpeinstruktører underviste dem i. Men efterhånden som de kunne se fordelene ved procedurerne, blev de også mere motiverede for at arbejde med dem. Det var tydeligt, at det gav et ekstra ’lag’ til deres færdigheder, hvilket også kunne ses på deres skarpskydning.

De irakiske mortérer varierer meget fra enhed til enhed, hvorfor et vigtigt element i træningen er, at irakerne bruger deres eget materiel. Kun på den måde bliver de endnu mere fortrolige med deres materiel. Når det så er sagt, så var der flere episoder, hvor de skiftende skydetabeller gav irakerne problemer, da de ikke var vant til arabertallene i den vesteuropæiske version.

Det spændende øjeblik, hvor det skal vise sig, om teori er blevet omsat til færdigheder.

Operation Inherent Resolve Hold 4
Hold 4 er en del af den amerikanskledede koalition i Operation Inherent Resolve (OIR). Holdet er opstillet af den Kongelige Livgarde, men har bidrag fra alle Hærens regimenter og tjenestegrenscentre, samt Hjemmeværnet, Søværnet og Flyvevåbnet.

Ud over trænerne fra Building Partner Capacity består Hold 4 også af en sikringsenhed (Force Protection) og et mindre stabs- og støtteelement.