[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Karen Dahlin

En ny rapport udarbejdet af Videncenter ved Veterancentret viser, at danske veteraner ikke har en højere selvmordsrisiko end den almindelige dansker. I undersøgelsesperioden, der løber fra 1992 til 2014, er der registret 56 selvmord blandt veteraner svarende til 0,18 procent af alle veteraner. Blandt de matchede kontroller er 0,22 procent døde af selvmord.

- Veterancentret arbejder kontinuerligt på at begrænse antallet af selvmord blandt veteraner mest mulig. Denne rapport er med til at give os et faktabaseret grundlag for vores indsats, siger oberst Jette Albinus, chef for veterancentret.

Forskel på Balkanveteraner
Der bliver ofte talt om, at Balkanveteranerne er mere udsatte end andre danske veteraner og ikke fik hjælp, efter de kom hjem. Rapporten viser, at det er soldater udsendt til Kroatien i 1990´erne, der har en højere selvmordsrisiko. Ikke Balkanveteraner generelt. Det danske Forsvar har været til stede på Balkan fra 1992 og op til i dag.Danske FN-soldater på vagt under udenrigsminister Uffe Ellemand Jensens besøg i den belejrede by Sarajevo i januar 1993. FN-soldaterne er en del af United Nations Protection Force (UNPROFOR). De er fra det danske Hovedkvarterskompagni, der havde eskorteopgaver i området. Det foregik under borgerkrigen i Bosnien-Herzegovina. Foto: Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste. Download fotos med FN-soldater i Bosnien her og Kroatien her.

- Det bliver derfor meget hurtigt for unuanceret at tale om Balkanveteraner, som en samlet gruppe. Forsvaret er gennem årene blevet dygtigere til at sende soldater ud og tage dem hjem igen, men man kan ikke trække en streg i sandet og sige, at alle Balkanveteranerne ingen hjælp fik, mens Afghanistan- og Irak-veteranerne fik det fulde program før, under og efter udsendelsen. Støtten udviklede sig i begyndelsen langsomt og set i bagklogskabens klare lys - også for langsomt, men indførelsen af Veteranpolitikken i 2010 styrkede og udviklede for alvor støtten, og den udbygges fortsat løbende, siger Jette Albinus.

Rapporten viser også, at kvindelige veteraner har en væsentlig mindre selvmordsrisiko end mandlige veteraner.

Unødig bekymring
Hen over sommeren har der været stor mediebevågenhed over flere selvmord og et drab. Der blev talt om en selvmordsbølge blandt de danske veteraner.

- Når selvmordsdebatten ruller i medierne, kan det let blive blæst ud af proportion. Det er rigtig vigtigt at holde sig for øje, at indtil nu er det heldigvis kun er en relativ lille andel veteraner, der vælger at begå selvmord. Vi risikerer, at pårørende til veteraner er bekymrede uden grund, ligesom man generelt får stemplet og stigmatiseret alle de velfungerende danske veteraner, siger Jette Albinus.

Veterancentret vil hvert år opdatere rapportens fund, når nye data foreligger. Om nogle år bliver det også muligt at undersøge, om selvmordsrisikoen er forskellig blandt veteraner, der har haft første udsendelse på henholdsvis Balkan, Afghanistan og Irak, da det på nuværende tidspunkt er for tidligt at kunne sammenligne missionerne.

Læs rapporten her

Selvmord efter hjemkomst blandt veteraner, som har været på mission i perioden 1992-2014, i forhold til en sammenlignelig kontrolgruppe.


• I undersøgelsesperioden er der registreret 56 selvmord svarende til 0,18 % af alle veteraner udsendt i perioden 1992-2014. Blandt de matchede kontroller er 0,22 % døde af selvmord.
• Alle 56 veteraner, der begik selvmord, er mænd.
• De har alle været udsendt på Balkan. Nogle af disse har efterfølgende også være udsendt andre steder.
• Risiko for selvmord var ens blandt veteraner og kontrolgruppen.
• Risiko for selvmord var højere blandt veteraner, der har været udsendt til Kroatien sammenlignet med de øvrige veteraner.
• Over halvdelen af selvmordene er blevet begået mere end 10 år efter første udsendelse.
• Selvmord forekommer hyppigere hos mænd, ældre, enlige, arbejdsløse og langvarigt syge.
• Antallet af veteraner med en psykiatrisk diagnose før første udsendelse er 410 ud af de 29.814, der har været udsendt i perioden 1988-2012. Blandt de 56 er der en, der havde en psykiatrisk diagnose inden første udsendelse.

Konklusion
• Veteraner har ikke større risiko for selvmord i forhold til en sammenlignelig kontrolgruppe. Dog er det en risikofaktor at have været udsendt til Kroatien i 1990’erne, i det Kroatien-veteranerne har en større selvmordsrisiko end de øvrige veteraner i dette studie.