[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af kaptajn Svend Olaf, presseofficer, OIR Hold 3
Hold 2 afløses af Hold 3, som det næste halve år vil forestå uddannelsen af de irakiske soldater. (Foto: OIR Hold 3)


I skarp irakisk vintersol overdrog Opereration Inherent Resolve (OIR) Hold 2 fredag den 5. februar kommandoen til Hold 3, som primært er opstillet af Den Kongelige Livgarde. Forud er gået et par intensive dage, hvor udgående hold har gennemført overdragelse til det indkommende hold. I løbet af de sidste seks måneder, hvor Hold 2 har løst opgaven på Al Asad Air Base, er der sket en stor udvikling på såvel trænings- som kamppladsen:

- Vi er gået fra at skulle overtale irakerne til at modtage træning og uddannelse til, at irakerne nu selv kommer til os med konkrete og komplekse ønsker og behov på baggrund af deres løbende kamperfaringer. De irakiske sikkerhedsstyrker har, blandt andet takket været jeres indsats, gjort store fremskridt, og på det seneste har de gennemført en række succesrige offensive operationer, sagde chefen for det aftrædende hold oberstløjtnant Thomas Øgendahl Knudsen.Oberstløjtnant Thomas Ø. Knudsen fortalte om stadig større efterspørgsel på uddannelse. (Foto: OIR Hold 3)


ISIL har de seneste måneder tabt nøgleterræn og territorium, aktuelt i forbindelse med kampen om Ramadi. Koalitionens omfattende bombning og irakernes fremdrift på jorden har afstedkommet, at ISIL har skiftet tyngde mod nordvest. Dette forhold kan påvirke situationen i det område, hvor de irakiske sikkerhedsstyrker, som danskerne uddanner, opererer, vurderede den amerikanske generalmajor Clarke, der er chef for koalitionshovedkvarteret i Bagdad og som deltog i overdragelsesparaden.Generalmajor Clarke deltog i paraden på vegne af koalitionshovedkvarteret i Baghdad. (Foto: OIR Hold 3)


Chefen for Hold 3, oberstløjtnant Kenneth Strøm, kvitterede for både forgængerens og generalens ord og takkede det afgående holds gode overdragelse af erfaringer fra det sidste halve års indsættelse. Han betonede over for soldaterne på Hold 3 vigtigheden af at være fleksible og skarpe de næste seks måneder, da både opgaver og vilkår kan ændre sig.- Den opgave, vi i dag påtager os, skal vi løse som et hold. Ét hold, én mission, sagde chefen for Hold 3, oberstløjtnant Kenneth Strøm, i sin tale. (Foto: OIR Hold 3)


- På gårdagens aftenmøde ved trænerne så jeg jeres meget engagerede drøftelser i forhold til, hvordan uddannelsen af de irakiske sikkerhedsstyrker kan gøres endnu mere spændende. Det er præcis det, som andre har sagt, kendetegner jer. En meget høj grad af professionalisme og motivation. Hold fast i det! Den opgave, vi i dag påtager os, vil vi løse som et hold. Vi er ét hold. Én mission, sluttede den tiltrædende chef.”Security Force” - Ud over trænere rummer det danske bidrag også af en infanterideling, som står for sikkerheden. (Foto: OIR Hold 3)Hold 3 udgøres af Livgarden – og resten af Forsvaret
Grundstammen i Hold 3 udgøres af I Panserinfanteribataljon fra Den Kongelige Livgarde, men specialister fra hele Forsvaret indgår i holdet, som i alt består af 137 soldater.
Hold 3 skal være i Irak frem til august 2016, hvor holdet afløses.
Det danske bidrag yder træning, rådgivning og undervisning af irakiske styrker med det formål at gøre de irakiske soldater bedre rustet til selv at tage kampen op mod ISIL og forbedre sikkerheden i Irak.
Der deltager cirka 60 nationer i kampen mod ISIL, hvor af 12 nationer står for træningen af de irakiske sikkerhedsstyrker under betegnelsen Building Partner Capacity.
Indtil videre har omkring 22.000 irakiske soldater modtaget uddannelse, hvor danske soldater har bidraget til de cirka 3.300.
Den danske styrke er i Irak på anmodning fra den irakiske regering.