[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Forsvarets holdning er, at vi viser alt, der ikke er klassificeret.  Gæsterne har lov til at fotografere materiellet, så eventuelt klassificeret udstyr dækkes til under besøget. (Foto: Søren Lindhardt)

 
Af Søren Lindhardt, journalist, VFK

29 gæster fra 18 lande besøgte tirsdag den 13. september Flyvestation Karup og dagen efter Jydske Dragonregiments kaserne i Holstebro for at lære om dansk forsvar og se på materiel. Besøget gennemføres som en del af de nationale forpligtelser som Danmark og øvrige lande har påtaget sig i relation til det såkaldte Wien-dokument omhandlende militære tillidsskabende aktiviteter. Dokumentet er forhandlet og godkendt i rammen af Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) .
 
Vi er enige om, hvad vi er uenige om

Gæsterne på dette besøg talte repræsentanter fra blandt andet Polen, Makedonien, Ukraine, Sverige, USA, Frankrig, Tyskland og ikke mindst Rusland.
Oberstløjtnant Jens Mortensen fra Operationsstaben ved Værnsfælles Forsvarskommando er ansvarlig for dette besøg, og han fortæller, at selv om der kan være politiske spændinger mellem de besøgende repræsentanters lande, mødes man under disse besøg som fagfolk:
 
- Vi skal præsentere dansk forsvar og fortælle om vores opgaver og organisation. Det er nemt at præsentere en ny helikopter, men det kan være svært for eksempelvis en russer at forstå, hvordan vi er skruet sammen, da det på flere områder er meget forskelligt fra de andre lande. Et eksempel på dette er at vi har samlet alle vores helikoptere i en enhed, der støtter alle værn og specialkorps. I mange andre lande vil sådan et samarbejde på tværs af strukturer være utænkeligt. siger Jens Mortensen.


 


Flyvevåbnets Lynx-helikopter blev også vist frem, og gæsterne stillede spørgsmål til indsatsen mod pirateri. (Foto: Søren Lindhardt)

 
Besøget er ikke kun et høflighedsvisit, for formålet er at skabe tillid mellem landene:
 
- Det vigtigste budskab for eksempelvis vores russiske gæster er, at Forsvarets rolle ikke er offensiv. Vi er ikke en trussel for de andre lande, men vi gør, som vi gør sammen med vores samarbejdspartnere, fordi vi mener, det er nødvendigt for at sikre freden og vores interesser. Det taler vi åbent om, og vi er enige om, hvad vi er uenige om. Vi har talt om situationen i Ukraine, og det forhindrer os ikke i at tage en konstruktiv dialog om HR-strategi lige bag efter, siger Jens Mortensen, som mener, at en faglig og professionel tilgang gør det nemmere at komme tilbage til et konstruktivt forhold på længere sigt.
 
Seahawk – den første i Flyvevåbnet

Danmark var sidste gang vært for et besøg i 2010, hvor gæster fra OSCE besøgte Flyvestation Skrydstrup og Oksbøllejren. Wien-dokumentet foreskriver, at nationer der introducerer nyt materiel som kampfly, helikoptere, kampvogne, pansrede mandskabsvogne og artilleri skal invitere øvrige nationer til en demonstration af materiellet senest et år efter, det indgår i operativ tjeneste. I forbindelse med dette års besøg blev gæsterne derfor præsenteret for Flyvevåbnets nye Seahawk helikopter, og i Holstebro var det den nye G4 udgave af den velkendte PMV M113, som gæsterne skulle se. Derudover var der stillet mest muligt øvrigt materiel frem, da Forsvarets politik er at vise alt frem, som ikke er klassificeret.
Foruden PMV M114 G4 fik gæsterne i Holstebro lejlighed til at se nærmere på et infanterikampkøretøj og soldaternes våben. (Foto: Tina Anker, Jydske Dragonregiment)
 
Danmark deltager naturligvis også i lignede arrangementer i øvrige OSCE lande. For eksempel vil to danske officerer deltage, når Rusland om et par uger fremviser et kampflyregiment, en  kampvognsdivision  og demonstrere nye våbentyper,  herunder SU-34 kampfly og BTR-MDM pansret mandskabsvogn til luftbårne enheder.