[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Emma Rudbeck, Værnsfælles Forsvarskommando

Forsvarets nye maritime helikopter, MH-60R Seahawk, skal i starten af 2018 overtage alle opgaver fra Lynx-helikopteren. Først skal den nye helikopter samt besætning på inspektionsskibene igennem en række tests. En af dem er Initial Operational Capability-afprøvning som er en form  for terminsprøve i et helt fag. 

- Man kan sige, at Seahawk og besætning er oppe i fuldt pensum i det fag, der hedder ’Nordatlanten’, hvor vi tester, om helikopteren og besætning kan det, der skal til for at arbejde i det her område. Senere i implementeringsfasen vil den også blive testet i, hvordan den opererer i internationale operationer, fortæller orlogskaptajn ’TUR’, som koordinerer IOC-afprøvningen.


Seahawken fylder godt på dækket af Vædderen, der er blevet bygget om for at huse den store helikopter.

For at Seahawken kunne komme om bord på inspektionsskibet, er helikopterhangaren blevet bygget om, da den hidtil har været indrettet til den langt mindre Lynx-helikopter. Samtidig har besætningen i det sidste halve år skulle lære en helt ny helikopter at kende.

- Det har været en proces, hvor vi langsomt har startet med at modtage nyt og noget større materiel. Senere er der blevet bygget om, så vi overhovedet kunne have Seahawk på skibet. Derefter er vi stille og rolig gået i gang med at finde ud, hvad kan vi og, hvad kan helikopteren. På den måde har vi fået et samarbejde op at køre, fortæller kommandørkaptajn Jesper Lynge, som er chef på inspektionsskibet Vædderen,

Efter tre dages IOC-afprøvning med utallige landinger og afgange fra helikopterdækket, køreture ud og ind af hangaren, mange nedskrevne noter og afholdte møder, kunne generalmajor M.A.L. T Nielsen, som er chef for Flyverstaben, erklære Seahawken for IOC.

- IOC-testen er gået imponerende godt. Forsvarets opgaveløsning i Nordatlanten får et gevaldigt løft. Seahawk-helikopteren er på en lang række punkter væsentligt bedre end den Lynx-kapacitet, som vi pensionerer ved udgangen af dette år. For Forsvaret og Færøerne betyder det, at vores evne til at løse opgaver bliver langt bedre, fortæller generalmajor M.A.L.T Nielsen.

I uge 50 skal helikopter og besætning op til den endelige eksamen, som hedder Full Operational Capability. Derefter kan Seahawken blive indsat i starten af 2018, men indtil da løser Lynx-helikopteren de nødvendige opgaver.