[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Værnsfælles Forsvarskommando

Den højst rangerende danske officer i Multinational Corps Northeast er hovedkvarterets stabschef Brigadegeneral Per Orluff Knudsen. Han har oplevet hovedkvarterets transformation siden NATO og rammenationerne Polen, Tyskland og Danmark,  besluttede, at hovedkvarteret skulle være ansvarlig for alliancens operationer på den udsatte nordøstlige flanke, der grænser op til Rusland.

- Før havde hovedkvarteret ingen specifikke regionale opgaver. Det har vi nu. Vi har et regionalt ansvar, vi har styrker indsat i hverdagen, og et operationscenter, der virker 24/7. Så vi har en meget skarpere operativ profil nu, end vi havde tidligere, slår han fast.


Brigadegeneral Per Orluff Knudsen til Multinational Corps Northeasts afsluttende parade i forbindelse med øvelse SABER STRIKE. Foto Celine La Cour.

Multinational Corps Northeast er organiseret med 400 militære og 45 civile stillinger. Det er en fordobling i forhold til for få år siden. Danskerne bemander mange forskellige funktioner lige fra højt specialiserede stillinger for såvel sergentgruppen som officersgruppen til Per Orluff Knudsens stilling som stabschef.

- De ca. 45 danske stillinger er fordelt bredt i hele hovedkvarteret, så der er behov for en række forskellige kompetencer i vores daglige operative miljø. Man finder ikke et hovedkvarter magen til vores. Der er ni NATO hovedkvarterer af vores størrelse i Europa - men vi er det eneste med et regionalt fokus og styrker indsat i fredstid. Det giver gode muligheder for de folk, der har den rigtige baggrund og interesse for at kompetenceudvikle sig selv på et højt operativt niveau, som man ikke kan finde andre steder, siger Per Orluff Knudsen.


Hovedbygningen ved Multinational Corps Northeast i Szczecin i det nordvestlige Polen. 23 nationer bidrager med personel til hovedkvarteret. Foto: Celine La Cour.

Gode muligheder for Reserven
Da Per Orluff Knudsen for nylig var med til Multinational Corps Northeasts afsluttende parade for øvelse SABER STRIKE 2017 uddelte han anerkendelse til personel af Reserven, der havde udmærket sig på øvelsen.
- Hvert land stiller med et antal soldater af Reserven til Multinational Corps Northeast. Her yder Danmark også en fantastisk indsats - ikke bare på antal, men i særdeleshed på kvalitet med rigtige dygtige kolleger af Reserven. Dette beviste de på fremragende  måde under øvelse SABER STRIKE. Med vores aktivitetsniveau i HQ Multinational Corps Northeast er der gode muligheder for udfordrende aktiviteter også for Reserven, hvilket vil løfte dem kompetencemæssigt på korpsniveauet, som ikke findes i den danske nationale struktur.


Personel af Reserven gjorde en stor indsats under øvelse SABER STRIKE 2017. Foto: Celine La Cour.

Se også artikel om udstationering i Szczecin i Forsvarsavisen.

Se billeder fra Multinational Corps Norteast