[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

En række soldater har på det seneste oplevet, at de ikke får den mængde ammunition, de har været vant til samt at visse planlagte skydninger udsættes til et senere tidspunkt.

- Selvfølgelig gør det indtryk, når soldater oplever, at de mangler ammunition. Det er dog vigtigt for mig at understrege, at hæren ikke har problemer med skarp håndvåbenammunition, siger oberst Henrik Graven, der er chef for produktionsdivisionen i hærstaben.

Hæren anvender i alt mere end 300 typer ammunition. Men selv om der ikke er mangel på skarp håndvåbenammunition er der en række andre ammunitionstyper, som der er udfordringer med. Der er uddannelseskritisk mangel på fire typer ammunition. Det drejer sig om sig om en type ammunition til infanterikampkøretøj, en type ammunition til dysekanon, en type panserværnsraket samt cs-gas på dåse.


Foto: Kee Nørgaard Frandsen.

Alle får den nødvendige uddannelse
Derudover er 39 typer ammunition under observation på grund af lave beholdninger. Derfor følger hærstaben nøje forbruget af disse typer ammunition i første halvår af 2017, så der eventuelt kan træffes beslutning om at omfordele til prioriterede enheder i andet halvår.

- Det er altid sådan at soldater og enheder i international tjeneste samt i beredskab prioriteres højst. Så det kan godt være, at soldater i andre enheder oplever, at nogle skydninger skubbes til et senere tidspunkt. Men alle får den uddannelse, de skal have, understreger oberst Henrik Graven.

Ny fordelingsordning for ammunition
En ændret praksis for tildeling af ammunition har ligeledes medvirket til, at soldaterne oplever, de har mindre ammunition til rådighed i dag.
Tidligere rekvirerede enhederne selv hvor meget ammunition, de skulle bruge til uddannelsen. I 2017 baserer tildelinger af ammunition til enhederne sig på, hvad samme enheder har forbrugt de sidste år.


- Vi fordeler mere håndvåbenammunition til enhederne ud fra beholdninger, som ikke er bundet af beredskaber. De kritiske ammunitionstyper er der desværre længere leveringstid på, og vi prioriterer, indtil manglen er udbedret, siger chefen for hærstaben, generalmajor H.-C Mathiesen, der samtidig opfordrer soldater og enheder til at tage fat i deres regiment eller brigade, hvis de iværksatte tiltag ikke forbedrer situationen, eller hvis de savner en forklaring.