[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen og Arktisk Kommando

Første besætning på inspektionsskibet Triton patruljerede i slutningen af maj østkysten af Grønland langs polarisen, der har bevæget sig med havstrømmene, ned langs Grønlands kyst fra Nordpolen.

I forbindelse med patruljen blev Triton forespurgt af de canadiske myndigheder, om besætningen kunne assistere med at opsamle to målestationer, der i sommeren 2016, som en del af den polare forskning, er blevet udsat på isen i det nordøstlige Canada.


Målestationernes lange rejse.

Disse målestationer er igennem det seneste år drevet med polarisen på hver deres isflage nord om Grønland over Nordpolen og ned langs Grønlands østkyst. Målestationerne har derved bevæget sig flere tusinde sømil, imens de passivt har foretaget målinger af blandt andet havstrømmene.


Målestationerne var hver især forsynet med en GPS-sender, så forskerne kunne følge med i, hvor de befandt sig og derved kunne pejle Tritons (og søværnets sidste) Lynx helikopter i den rigtige retning. Begge målestationer blev lokaliseret 24. og 25. maj og opsamlet og er nu på vej tilbage til deres ejere i Canada og 1. besætning er som altid glade for at kunne bidrage til det gode samarbejde imellem landene i Arktis.


BINGO! En målestation er fundet. Mandskab fra Triton er blevet hoistet ned fra skibets Lynx helikopter for samle målestationen op.

For de canadiske videnskabsfolk fra Geological Survey of Canada kommer målestationernes data fra deres ni måneders lange arktiske rejse til at give masser af ny viden bl.a. om den arktiske havbund.