[Oprindeligt publiceret af Arktisk Kommando]

Af Jette Elkjær

Besøget ved Arktisk Kommando tog allerede sin begyndelse i Danmark, hvor general Bjørn Bisserup steg ombord på Challenger fly fra Luftgruppe Vest. Flyet og dets besætning var på vej til dets grønlandske base i Kangerlussuaq, hvor det i de efterfølgende dage skulle løse opgaver i Grønland og Færøerne for Arktisk Kommando.

Forsvarschefen blev ved ankomst til Kangerlussuaq mødt af chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Kim Jesper Jørgensen samt kommandoens medarbejdere på Station Kangerlussuaq, som gav forsvarschefen en indsigt i arbejdet på stationen. Et arbejde, som bl.a. indebærer daglig drift af hangar, beboelse og kontorfaciliteter for Luftgruppe Vest samt støtte til flyoperationer af militære og civile samarbejdspartnere, herunder SAR-helikopteren fra Air Greenland.

Næste stop var Arktisk Kommandos hovedkvarter i Nuuk, hvor hovedkvarterets knap 40 stabs- og operative medarbejdere stod klar til at fortælle om hverdagen i Forsvarets nordligste operative kommando.


Fællessamling i Nuuk og med videolink til de øvrige medarbejdere i Grønland, Danmark og Færøerne.

Det var også tid til en fællessamling, hvor kommandoens øvrige medarbejdere i Grønland, Færøerne og Danmark deltog via videolink, mens besætningerne fra de to inspektionsfartøj EJNAR MIKKELSEN og inspektionsfartøj KNUD RASMUSSEN grundet anløb til Nuuk kunne være fysisk tilstede.

Forsvarschefen: I gør en forskel
Under fællessamlingen gav forsvarschefen klart udtryk for sin begejstring over sit møde med Arktisk Kommando.

- Det er et yderst professionelle og målrettede arbejde, som I udfører i Arktis. I er en del af Forsvaret, men I er samtidig en vigtig samarbejdspartner for de øvrige nationer i Arktis, sagde general Bjørn Bisserup.


Inden forsvarschefen forlod Nuuk skrev han en hilsen i Arktisk Kommandos gæstebog.

I samme ombæring nævnte han, at mange europæiske lande som Norge og Frankrig udviser store interesse for at holde øvelser sammen med det danske forsvar i Arktis.

Afslutningsvis fastslog forsvarschef Bjørn Bisserup, at udviklingen af Arktisk Kommando bl.a. som følge af den politiske aftale om styrkelse af Forsvarets opgaveløsning er på rette spor.

- Den udvikling, som Arktisk Kommando er i fuld gang med at gennemføre, er den helt rigtige. Det har jeg i dag set ved selvsyn.

Inden forsvarschef Bjørn Bisserup rejste retur til Danmark mødtes han med Naalakkersuisorq for Uddannelse, Kultur og Udenrigsanliggende, Vivian Motzfeldt, som fik en orientering om implementeringen af forsvarsforliget med hovedvægt lagt på det arktiske område.