[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Lars Bøgh Vinther, vfk-kom.

Samarbejdsaftalen mellem Forsvaret og UAS Denmark blev underskrevet i HCA Airport i Odense, og har til hensigt at skabe test- og udviklingsaktiviteter i UAS Denmarks testcenter. 

En af Forsvarets medarbejdere træder ind i UAS Denmarks Advisory Board, hvor han skal deltage i udviklingsarbejdet med projektets øvrige partnere. Samtidig stiller Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse med en teknisk kontaktperson, og Flyvevåbnet bidrager med en operativ kontaktperson.

- Droner har allerede været en del af Forsvaret i mange år og bliver det også i fremtiden. Denne aftale kommer til at gavne alle parter i samarbejdet. Vi glæder os til at bidrage til, at de danske kompetencer på dette felt rykker tættere sammen til alles gavn, siger brigadegeneral Karsten Fledelius Jensen, der underskrev aftalen på Forsvarets vegne.Aftalen er kommet på plads som en del af det nye forsvarsforlig, hvor det fra politisk hold er besluttet, at der skal etableres et tæt samarbejde. Forberedelserne har været længe undervejs, da man allerede i 2014 lavede en hensigtserklæring mellem Forsvaret og HCA Airport om samarbejde omkring udviklingen af dronecentret i lufthavnen, der i dag hedder UAS Denmark. UAS Denmark er et partnerskab mellem Odense Kommune, SDU, Udvikling Fyn og HCA Airport. Forsvaret og UAS Denmark forventer, at der vil blive planlagt aktiviteter allerede i 2018.