[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Stillingen som Forsvarschefens rådgiver vedr. reservestyrken bliver nu en brigadegeneralsstilling. Det sker som konsekvens af reservens styrkede rolle nationalt og i international sammenhæng. Den første til at bestride stillingen er Christian Herskind, som derfor d.  1. april 2018 blev udnævnt til brigadegeneral. Udnævnelsen  sker i lyset af, at reserven har en betydelig rolle i den nye politiske aftale om Forsvaret – og dermed i det fremtidige Forsvar.

Forsvarschef Bjørn Bisserup udtaler i forbindelse med udnævnelsen: Udnævnelsen af den første general af reserven er et signal om, at der et øget behov for og fokus på reservens muligheder og anvendelse i Forsvaret.

Christian Herskind har været forsvarschefens rådgiver vedrørende reservestyrken siden 1. januar 2018. Han har dog allerede fra 1. marts 2016 bestridt stillingen som ’Forsvarschefens rådgiver i relation til internationale reserveofficersfora’. Stillingens opgaveportefølje er udvidet i forbindelse med oprettelsen af ’Center for Reservestyrken’ i starten af 2018.

Christian Herskinds udvidede opgaveportefølje omfatter nu også styring og koordination af det tværgående arbejde på strategisk niveau og opfølgning på direktiver fra forsvarets øverste ledelse vedrørende anvendelse og udvikling af reservestyrken samt koordination af reserverådgivernes indsats i forbindelse med færdiggørelse og opfølgning på implementeringen af HR-delstrategi 9.