[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther, VFK-KOM

Nanook er inuitternes navn  for isbjørnenes mester. Operation Nanook er navnet på en tilbagevendende øvelse som det canadiske søværn gennemfører hvert år i de arktiske egne. I år deltager Arktisk Kommando og danske enheder i en del af øvelsen. I dag kulminerer den del af øvelsen, der handler om hævdelse af suverænitet.

Først på ugen sejlede en fremmed stats forskningsskib ”Yeti” fra islandske Reykjavik med kurs mod Grønland. Skibet spilles af det canadiske flådefartøj Kingston. Undervejs skjuler skibet sig, så Arktisk Kommando prøver at afsløre ruten med hjælp fra Challenger flyet som er udsendt til Luftgruppe Vest i Kangalussuaq, inspektionsskibet Vædderen og inspektionsfartøjet Knud Rasmussen.


Kingston alias Yeti sætter teknisk lytteudstyr ud tæt på Nuuk og et kommunikationskabel, her observeret fra Vædderen.

Det viser sig at skibet følger det store undersøiske kommunikationskabel som forbinder Grønland med omverdenen. På et tidspunkt ligger ”Yeti” stille tæt på Nuuk og opererer med udstyr som måske kan udspionere kommunikationskablet.

-Mandskabet i Arktisk Kommando skal så løbende beslutte, hvordan der skal reageres overfor ”Yeti”, fortæller øvelsesleder for den danske del, orlogskaptajn Peter Gram fra Nuuk.


Militærjurist Carsten og kaptajnløjtnant Hansteen sidder i København under operation Nanook og indspiller dilemmaer til Arktisk Kommando.

Sammen med kollegaer i København sørger han for at der hele tiden spilles nye dilemmaer ind. Den ene er militærjurist Carsten, som betegner scenariet som ret kompliceret:

-Er ”Yeti” indenfor territorialgrænsen på 3 sømil, eller skal man inddrage den 200 sømil store økonomiske zone i forhold til de forskningstilladelser skibet har fået? Er det spionage eller krænkelse at sætte en ubådsrobot i vandet ved et kommunikationskabel, og hvad kan den robot? Forklarer militærjuristen.

For Arktisk Kommando og de danske enheders vedkommende slutter øvelsen i næste uge, mens Kingston sejler videre nordpå og fortsætter Operation Nanook 18 til ind i september.