[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Rotas chef og de to admiraler gør honnør ved kommandohejsning.

Af Emma Kirketerp / Værnsfælles Forsvarskommando

Den 26. og 27. juni besøgte den amerikanske Chief of Naval Operations, admiral John Richardson, Forsvaret.  Under hans besøg var han blandt andet ude at sejle med patruljefartøjet ROTA sammen med chefen for Marinestaben, kontreadmiral Torben Mikkelsen.

Turen var planlagt som og blev gennemført af en kadet fra Søværnets Officersskole som blindsejlads (udelukkende vha radarer og elektronik) og gik gennem Københavns Havn, under Øresundsbroen og sluttede i Dragør Havn. 


Turen fra Amaliakaj til Dragør gik under Øresundsbroen i smukt vejr.

Formålet med admiralens besøg var blandt andet at tale om samarbejdet mellem det amerikanske og det danske søværn nu og i fremtiden.  Her understregede Richardson, at samarbejdet mellem den amerikanske og danske flåde forstærkes fremover. US-admiralen fremhævede betydningen af Søværnets fremtidige anti-ubåds-kapaciteter og missiler på fregatterne, og ikke mindst Danmarks tilstedeværelse i Nordatlanten.

Hør selv og sejl med på Rota fra Amalie-kaj til Dragør: