[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Forsvarskommandoen. Foto Morten Fredslund.

2000 soldater fra Danmark, Storbritannien og Litauen indleder i denne uge øvelse Brave Lion i øvelsesterrænnet ved Oksbøl. Øvelsen er årets største hærøvelse i Danmark.

”Den sikkerhedspolitiske situation i nærområdet ændrer sig i disse år, og derfor har vi også politisk besluttet at afsætte flere penge til en udvidelse og omlægning af Forsvaret. Det betyder, at det danske forsvar vokser, at vi  får helt ny teknologi, og at vi skal ruste os til helt nye typer indsatser, som vi ikke har trænet til tidligere,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Brave Lion er ledet af 1. Brigade, og øvelsen omfatter alle de enheder fra hele Hæren, der er underlagt brigaden. Det er første gang, at 1. Brigade har alle sine enheder samlet i en brigadeledet øvelse. I øvelsen indgår også et let infanterikompagni fra Storbritannien og et panserinfanterikompagni fra Litauen. 

Hæren har ikke opereret på brigadeniveau siden 1990’erne. I årene med stabiliseringsoperationer i Irak og Afghanistan opererede Hæren primært på bataljonsniveau, hvor andre nationer bidrog med de kapaciteter, som Danmark ikke selv rådede over. Fremover skal alle kapaciteter rummes i brigaden, og det stiller store krav til soldaterne, da mange af dem ikke har praktisk erfaring med at arbejde på brigadeniveau.

1. Brigade er under opbygning i indeværende forligsperiode, og den skal være fuldt funktionsdygtig i 2023. Brigaden skal kunne indsættes som en selvstændig troppeenhed i artikel 5-operationer under NATO, og derfor rummer den alle relevante kapaciteter.Øvelse Brave Lion er inddelt i to faser. I den første fase træner enhederne blandt andet forsvar og angreb i forskellige typer terræn, lige som enhederne øver sig i at bekæmpe landsætning af fjendtlige tropper fra luften og fra søsiden. Anden del af øvelsen er en brigadeledet feltøvelse, der samler alle enheder.

Under øvelsen vil der være tung trafik på vejene i hele området fra Oksbøl til Nymindegab.

En brigadeenhed kræver flere soldater end Hæren råder over i dag. Derfor skal Forsvaret rekruttere ca. 1.000 soldater frem mod 2023. Nogle af dem vil være værnepligtige, der fortsætter i systemet efter Hærens Basisuddannelse – andre vil være tidligere soldater som genansættes. 
Brave Lion slutter den 4. oktober.