[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Kristian V. Brøndum, Forsvarskommandoen

4.000 illegale grænseovergange i juni.

Så mange grænseovergange registrerede Frontex, EUs grænse- og kystvagtagentur, i det østlige Middelhav. Det gør området til det travleste område for Frontex, hvor også danske patruljebåde kontrollerer og patruljerer.Danmark bidrager, fordi Grækenland gennem Frontex har efterspurgt støtte til området. Det danske bidrag har til opgave at hjælpe med at forhindre menneskesmugling og grænseoverskridende kriminalitet.

Forsvaret har fra den 1. juni 2019 udsendt to patruljebåde til den græske ø Kos for at patruljere det smalle stræde mellem Tyrkiet og Grækenland - mellem ikke-EU og EU. Samtidig står et køretøj kaldet en TVV (Thermal Vision Vehicle) på øen, hvor den med radar og varmesøgende kamera overvåger havet omkring øen. Støtter politiet
Frontex er en politiopgave. Forsvarets opgave i området er derfor primært at levere en platform til politiets arbejde. Derfor indgår to danske politifolk i besætningen på begge patruljebåde.
”Jeg er ikke i tvivl om, at Forsvaret og politiet tilsammen har de kompetencer, der er nødvendige for at løse de opgaver, som grækerne ønsker hjælp til. Forsvaret har viden og erfaring med overvågning og indsættelse til søs, mens politiet har den nødvendige viden og erfaring med at håndtere eventuelle mistænkte og tilbageholdte”, siger oberst Michael Hyldgaard, der er chef for Operationsstaben i Forsvarskommandoen.

Patruljebåde, besætning og støttepersonel fra Forsvaret og politiet er udsendt fra juni i år til slutningen af januar 2021