[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Julia Liberati, Forsvarskommandoen

Forsvarets minedykkere var tirsdag i aktion ud for Langeland, hvor der i september blev fundet et flyvrag, der formentligt stammer fra 2. verdenskrig. Flyet skulle eftersigende have bomber ombord, da det styrtede i vandet, og Forsvarets minedykkere måtte derfor i gang med at inspicere skibet.

”Efter at have modtaget de første sonar-billeder fra havbunden, kunne vi konstatere, at der lå bomber rundt om resterne af flyet. Vores opgave var og er dermed at fjerne bomberne og bringe dem sikkert til sprængning, så det igen er sikkert at dykke på vraget,” siger chef for Søværnets Dykkertjeneste, orlogskaptajn Lars Møller.Flyvraget renses den kommende tid
Arbejdet med at sprænge de lokaliserede bomber begyndte allerede tirsdag, hvor dykkerholdet bestående af i alt 12 dykkere nåede at sprænge to bomber.

”Arbejdet med at rense flyvraget for bomber kan godt tage tid, da det er vejrforholdene og forholdene under vandets overflade, der afgør, om vi kan komme til at dykke,” siger orlogskaptajn Lars Møller.

På flyvraget lokaliserede dykkerne tirsdag syv bomber, der alle skal bringes sikkert til sprængning.

”Vi har en formodning om, at der stadig er tre bomber fra flyets last et sted i nærheden af vraget, så vi fortsætter med at undersøge området samtidig med, at vi håndterer de bomber, vi allerede har fundet,” siger Lars Møller.

Hvis det gode vejr og dykkeforhold fortsætter, håber han at have renset flyet for de lokaliserede bomber inden ugens udgang.

Flyet næsten identificeret
Flyvraget er endnu ikke identificeret med 100 procent sikkerhed, men amerikanske rapporter over flyoperationer fra 2. verdenskrig og informationer fra fund på havbunden giver indikationer af, at flyet er et amerikansk bombefly af typen Consolidated B-24 J Liberator.

”Vores historiske kilder sammenholdt med vores fund og det vi ved om flyet giver os en ret sikker formodning om, at det er det fly, der ligger dernede. Men vi mangler et endeligt bevis, før vi kan fastslå identificeringen af flyet. Det skal vi bruge et stelnummer eller et andet særligt kendetegn til at kunne fastslå,” siger Lars Møller.

FAKTA:
Søværnets Dykkertjeneste er en operativ dykkerenhed med fokus på maritim ammunitionsrydning. Derudover et militært uddannelses- og kompetencecenter, der uddanner militære dykkere til Forsvarets operative enheder. Nogle af dykkertjenestens hovedopgaver er at støtte Forsvaret i særlige dykkeropgaver (dybe og komplicerede dykninger), samt at yde dykkerassistance og dykkerfaglig ekspertise til myndigheder som blandt andet politiet og Søfartsstyrelsen.

Der er ikke nogen, der ved, præcis hvor mange miner, torpedoer og andre eksplosive efterladenskaber fra 1. og 2. verdenskrig, der ligger i de danske farvande. Men rapporter estimerer, at der stadig findes over 150.000 miner i Østersøen alene.