[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Julia Liberati, Forsvarskommandoen

I fredags sluttede den tre uger lange franske operation French Historical Ordnance Disposal, der foregår ud for den franske nordkyst. Her deltager en minerydningsstyrke, der har det danske inspektionsskib Thetis som flagskib. De har gennem de sidste tre uger bortsprængt mere end 6000 kilo TNT i det franske farvand.

- Det er mere end det er lykkedes at finde på lignende operationer de seneste 10 år, siger kommandørkaptajn Peter Krogh, der er chef for den stående minerydningsstyrke og fortsætter 

- Besætningerne på minerydningsenhederne og flagskibet arbejder hårdt for at vi kan fjerne faren fra miner for fiskere og andre der benytter havet til kommercielle formål.


Operationen planlægges og ledes fra af NATO staben ombord på HDMS Thetis. Minerydningsenhederne bruger deres skrogmonterede sonar til at afsøge og lokaliserer objekter i deres missionsområder.

De 6000 kilo TNT er fundet i 12 miner og bomber, og er oprindeligt udlagt på et 246 kvadratkilometer-stort areal ud for den franske havneby Le Treport, for at forhindre de allierede i at invadere Normandiet under Anden Verdenskrig. Minerne skal fjernes, fordi der skal opføres en vindmøllepark.

- Rydning af gamle minefelter giver et højt træningsudbytte for minerydningsenhederne, der kan træne deres procedurer under realistiske forhold. At vores arbejde samtidig gør en forskel gør det til en ren win-win, siger kommandørkaptajn Peter Krogh.


De objekter, der ligner miner, bliver undersøgt af en undervandsrobot kaldet Seafox eller en minedykker. Her bliver Seafox gjort klar til at blive sat ned for at undersøge en mulig minebombe.

Minerydningsenhederne rydder farvandet ved at gennemsejle de udpegede områder og scanne havet og havbunden med en sonar, der er monteret på skibets skrog. Når skibene finder et objekt, er det minedykkernes opgave at sætte en sprængladning tæt ved objektet. De bliver så bragt til sprængning, når dykkerne er i oppe af vandet og på sikker afstand. 


FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke. Styrken er den del af NATO’s udrykningsstyrke, der i fredstid opererer i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet.
Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod trusler fra miner i havene.

Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres. Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager i 2019 med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed.

Under operationen French Ordnance Historical Disposal bestod styrken af det danske flagskibet HDMS Thetis, den belgiske mine-hunter BNS Bellis, de to tyske mine-hunter FGS Dillingen og FGS Homburg samt den Franske mine-hunter FS Androméde.