[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Tim Søgaard, Forsvarskommandoen

”En befalingsmand i Hæren skal kunne mange ting, men det vigtigste er, at han går forrest,” siger trænchefsergent ved Trænregimentet Johnny Nielsen.Vi befinder os i en lysning ved kontrolpunktet i Svinkløv Plantage. Til befalingsmandens store ærgrelse skinner solen fra en skyfri himmel. Han ærgrer sig, fordi vejret har en stor betydning for øvelsen. Når solen skinner, føles øvelsen ikke ligeså hård, som hvis det havde regnet. Og det er først, når de værnepligtige føler sig pressede, at man får et klart indtryk af deres evner som befalingsmænd.

Turen tager to dage. De værnepligtige inddeles i patruljer og løser en række opgaver med fokus på de ovenstående kriterier. Turen er frivillig og er ligeså meget til for, at de værnepligtige kan afprøve, om en sergenttilværelse kunne være noget for dem.”Det er vigtigt for os i Forsvaret, at vi har så høj en grad af frivillighed som muligt. Derfor håber vi naturligvis, at de værnepligtige, der deltager i turen, opnår den selverkendelse, der skal til for at træffe det rigtige valg, med hensyn til om man har lyst til at blive befalingsmand,” siger Johnny Nielsen.

Faktaboks:
Opskriften på en dygtig sergent i Hæren ifølge trænchefsergent Johnny Nielsen:

  • Tager initiativ
  • Motiverer andre
  • Har styr på gruppens opgaver
  • Besidder overblik
  • Er fysisk robust
  • Samarbejder 

De værnepligtige har kun aftjent syv uger, inden turen afholdes, så forventningerne er naturligvis derefter. Man regner ikke med, at de værnepligtige opfører sig som en færdiguddannet sergent, men man kigger efter de egenskaber, der skal til.

”Turen er en fed udfordring og en måde at prøve af, om sergentuddannelsen er en vej, man skal gå. Jeg har allerede skrevet min ansøgning, men jeg tænkte, at jeg ville gennemføre turen, før jeg sendte den afsted. Det er meget rart at få et indblik i, hvad det egentlig er for noget, inden man går ind til det,” siger menig Lindby fra Trænregimentet.Sergentuddannelsen tager syv måneder og påbegyndes efter endt værnepligt, såfremt man selv ønsker det og har det, der skal til.