[Oprindeligt publiceret af Arktisk Kommando]

Reservestyrke Sirius, der består af tidligere ansatte ved Slædepatruljen, har over sommeren videreudviklet på konceptet for patruljering og opsyn med farvandet på nordøstkysten, samt træning af redningsøvelser i Arktis i sommerhalvåret.

Øvelsen, der går under navnet BOATEX, tog udgangspunkt i Station Mestersvig, men derudover blev stationerne Ella Ø, Daneborg og Danmarkshavn anvendt. Især samarbejdet med inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen havde afgørende logistisk betydning.

BOATEX, som navnet antyder, tog udgangspunkt i Sirius’ nye patruljefartøjer og indeholdt bl.a.: Træning af materielkendskab, sejlefærdigheder, overvågning og træning af mindre SAR (Search and Rescue) under vanskelige forhold.


Foto: Jens Møller Hansen. Samarbejdet mellem inspektionsfartøjet var af afgørende betydning for øvelsens gennemførelse, da den sikrede både logistisk og sikkerhedsmæssig back-up i uddannelsen.

Træning i vildt terræn
Bådene og mandskab er blevet trænet i både dagslys, mørke, varierende vejr- og isforhold op til 1.000 km i ét stræk, og forskellige konfigurationer og pakninger er blevet afprøvet og optimeret. Desuden er inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen med stor succes blevet brugt som base.

”En af grundene til at denne type støtte er udfordrende, er at farvandet er præget af ringe søopmåling, skiftende strøm, mange skær og isbjerge, der nemt kan blokere vejen for os eller uden varsel kælve og skabe en farlig situation,” siger næstkommanderende på Ejnar Mikkelsen, kaptajnløjtnant Jens Møller Hansen.


Foto: Jens Møller Hansen. ”Hele vores besætning har arbejdet rigtig effektivt og ihærdigt, og ofte til langt ud på natten, hvilket har gjort, at vi sammen med Sirius og Reservestyrke Sirius har kunnet løse en enorm opgave. Samtidig har der også været mulighed for at se en hel unik og smuk, men samtidig barsk natur.”

Redninger til søs
Flere scenarier er blevet øvet efter raket-princippet: Situationen vurderes, der pakkes til den givne opgave og udrykkes mod operationsområdet. Afsøgning på vand og i bølger og dårligt sigte er vanskeligt, kræver planlægning og nøje indstuderede afsøgningsmønstre.

Når de nødstedte er fundet og undersøgt under sikre og varme forhold, vurderes forholdene og en behandlings- og evakueringsplan laves i samarbejde med Sirius-læge. Om muligt anlægges midlertidig landingsbane med Twin-Otter-fly eller nødstedte evakueres med patruljefartøjet til inspektionsfartøj eller station.


Hurtigt skiftende vejrforhold er et grundvilkår i Grønland. Fra fladt vand og ubegrænsede manøvremuligheder, ændrer forholdene sig på få minutter til en situation, hvor rigtige beslutninger er afgørende. Her er udsigten fra navigatørens plads i hård vind og krap sø.

Ejnar Mikkelsen møder Ejnar Mikkelsen
Mens Slædepatruljen Sirius fortsat udfører deres daglige opgaver i verdens største naturpark, er Reservestyrke Sirius vendt hjem, og inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen er vendt sydover.

Under Ejnar Mikkelsens sommerperiode i Nordgrønland er der udover støtte til BOATEX også ydet forskerstøtte og depotudlæggelse, samt hjælp til renovering af landingsbaner. Besætningen fik også lejlighed til at besøge Alabama hytten, hvor Ejnar Mikkelsen og Iver Iversen boede, da de var strandet i over to år for mere end 100 år siden.