Af Forsvarskommandoen

Danish Air Show skulle have været afholdt på Flyvestation Karup den 14. juni, og arrangementet er erfaringsvis den største enkeltdagsbegivenhed i Danmark med op imod 140.000 gæster. Dette harmonerer ikke med de retningslinjer regeringen har sat op for at imødegå spredning af coronasmitte/covid-19, og derfor aflyses arrangementet.

“Situationen kan naturligvis være - og er forhåbentlig - en anden den 14. juni, men alene usikkerheden gør, at vi træffer beslutningen om at aflyse nu”, siger generalmajor Anders Rex, der er chef for Flyverkommandoen.

Flyvevåbnet undersøger nu muligheden for i stedet at holde Danish Air Show i 2021.