Af Julia Liberati, Forsvarskommandoen

Siden den 2. september 2019 har fire F16-fly og op til 60 personer fra Fighter Wing Skrydstrup været udsendt til Siauliai i Litauen, hvor de som en del af NATO’s kampflybidrag enhanced Air Policing (eAP) har været med til at håndhæve suverænitet og gennemføre daglige patruljeringer i de baltiske landes luftrum.

”Det danske F16-bidrag har, på Danmarks vegne, leveret et solidt bidrag til missionen om at støtte de baltiske landes suverænitetshåndhævelse. Vi har været indsat flere gange for at identificere russiske fly i internationalt luftrum,” siger Oberstløjtnant Thomas Baunsgaard, der har været chef for de sidste to hold, der har været udsendt på missionen.

”Det har været en fornøjelse at støtte de baltiske lande og være vidne til den udvikling, der har været i landende siden vi første gang deltog i 2004. Det der går igen, når man taler med folk i området, er, at vi gør en stor forskel, når vi er udsendt i denne ramme,” siger Thomas Baunsgaard.

Samme opgaveløsning som hjemme
Herhjemme løser Forsvaret opgaven med at håndhæve suveræniteten i luften hver dag, idet Flyvevåbnet altid er klar til at varetage afvisningsberedskabet over dansk territorium. Opgaven i Baltikum har været den samme.

”Suverænitetshåndhævelse praktiserer vi hver dag i luften over Danmark, så jeg har ikke været i tvivl om, at de, der har været udsendt, har gjort et godt stykke arbejde,” siger Uffe Holstener-Jørgensen, chef for Fighter Wing Skrydstrup, hvor de danske F16 hører til. 

Samtidig med NATO-kampflybidraget enhanced Air Policing har der været et andet NATO-kampflybidrag i samme område, nemlig Baltic Air Policing (BAP). Du kan læse mere om eAP her: eAP 2019 på Forsvaret.dk

FAKTA
Det var syvende gang, at Danmark bidrog til Air Policing i Østersøområdet. Det første danske bidrag blev udsendt i 2004 i forlængelse af NATO-alliancens udvidelse med syv nye lande, herunder Estland, Letland og Litauen. De tre sidstnævnte råder ikke selv over kapaciteten til at håndhæve suverænitet over deres eget luftrum, hvorfor NATO-partnerne har tilbudt at støtte landene.
Opgaven løftes på skift af NATO’s medlemslande. Ud over Danmark har en lang række andre lande bidraget til Air Policing, herunder USA, Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Nederlandene, Belgien, Norge, Spanien, Portugal, Tyrkiet, Polen og Ungarn.