Tekst og foto Christian Sundsdal, Forsvarskommandoen.

Håndsprit som en del af den udleverede udrustning og ekstra afstand under eksercits. Værnepligten og hverdagen ser en anelse anderledes ud for de ca. 400 unge mænd og kvinder, der i øjeblikket aftjener deres værnepligt ved Den Kongelige Livgarde.


Der skal tænkes kreativt og planlægges med minut præcision, når alle Covid-19-restriktioner skal overholdes og der samtidig er kortere tid til uddannelsen, af de kommende gardere, der snart skal være klar til de operative opgaver der venter dem.