Af Forsvarskommandoen

Der er endnu ikke konstateret smitte med coronavirus/covid-19 blandt danske soldater udsendt til missioner i udlandet, mens der i Danmark dagligt konstateres nye tilfælde. For at begrænse risikoen for at soldater bringer virus fra Danmark med til missionsområderne, sætter Forsvaret orlov for udsendte soldater i bero og aflyser øvrig rejseaktivitet, der ikke er strengt nødvendig for den operative opgaveløsning. Det gælder indledningsvist frem til den 30. marts.

- Vi har stor forståelse for, at soldater og deres pårørende er skuffede over at få aflyst ferieplaner og udskudt samvær, men vi kan ikke løbe den risiko, der er forbundet med at sende soldater tilbage til missionerne, når de har været på orlov i Danmark, siger oberst Jens Lønborg, der er chef for Forsvarskommandoens Operationsafdeling.

Skærpede forholdsregler for rejser
Medarbejdere, som enten skal afløse kolleger eller på andre operativt nødvendige tjenesterejser til missionsområder, holdes i karantæne i 14 dage op til afrejse fra Danmark, og Forsvaret undgår i videst mulige omfang at benytte kommercielle selskaber til rejsen for at undgå smitterisiko fra andre rejsende i fly og ved ophold i internationale lufthavne.

Ved mistanke om smitte i et missionsområde vil soldaterne også her blive sat i 14 dages karantæne. På Forsvarets udsendte skibsbidrag vil der kun i absolut nødvendigt omfang komme nyt personel ombord, da det er særligt vanskeligt at inddæmme smitte ombord på et skib.

Regler for kompensation ved aflyst orlov eller karantæne

Forsvaret følger de gældende regler for kompensation, og medarbejdere, som er udsendt i minimum 180 dage og får aflyst deres orlov, kan få kompensation for ikke-afholdt 2. orlov.

I det tilfælde at private udenlandsrejser eller andre forudbetalte aktiviteter må aflyses på grund af aflyst orlov eller karantæne, skal medarbejdere benytte sig af private, selvbetalte forsikringsordninger.

Ved eventuelle tvivlsspørgsmål, der ikke kan besvares af normale kanaler, kan kontakt til Forsvaret opnås på 7281 2300. Her vil spørgsmål kunne formidles til relevante fagpersoner.