Af Forsvarskommandoen

Der har i dag været rejst tvivl i medierne om Forsvarets håndtering af værnepligtige ved Livgarden, der holdes på kaserner i Høvelte og København på grund af situationen med coronavirus/covid-19 for at de kan opretholde operativt beredskab og løse samfundskritiske opgaver.

Pårørende til værnepligtige ved Livgarden udtrykker usikkerhed over beslutningen samt nervøsitet om, hvorvidt de værnepligtige, der aktuelt er syge, bliver behandlet godt nok. Dette blandt andet fordi der på Livgardens kaserner i Høvelte og ved Rosenborg i København er værnepligtige, der er syge med influenzasymptomer.

”I disse tider kan jeg godt forstå, at de pårørende er bekymrede. Men jeg vil gerne understrege, at vi tager godt hånd om de værnepligtige. Vi har værnepligtige der er syge, men ingen er heldigvis alvorligt syge,” siger Generallæge Sten Hulgaard, chef for Forsvarets Sanitetskommando.

Der er aktuelt 38 syge af 692 værnepligtige. Forsvarets læger tager situationen meget alvorligt og er i løbende og tæt dialog med Hillerød Sygehus og følger anvisningerne derfra.

I tilfælde af mistanke om smitte er der et tæt samarbejde mellem Hillerød  Sygehus og Forsvaret. Én soldat har været omkring Hillerød Sygehus til supplerende undersøgelse. Det blev ikke fundet nødvendigt med en test. Den værnepligtige er nu i bedring. Samtidig støttes Høvelte kaserne af en overlæge fra Slagelse kaserne.

”De mindst syge er indlagt på firemandsstuer med afstand mellem sengene med fælles bad og toilet. De lidt mere syge er indlagt på enkeltmandsstuer. De er alle under lægeligt opsyn. Antallet af syge er igennem de seneste dage faldet fra 48 til 38”, siger Vibeke Westphal, overlæge på Høvelte Kaserne og tilføjer, at der i dag har været direkte kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som støtter de iværksatte tiltag, som findes tilstrækkelige i den aktuelle situation.

Forsvaret følger de sundhedsfaglige retningslinjer Sundhedsstyrelsen udstikker vedrørende coronavirus/covid-19, hvor alle i samfundet i princippet er potentielle smittebærere. Soldaterne testes ikke for coronavirus/covid-19, fordi det i øjeblikket er Sundhedsstyrelsens strategi, at kun alvorligt syge testes. Der er ingen alvorligt syge blandt de værnepligtige ved Livgarden.

Livgardens værnepligtige indgår i samfundskritisk operativt beredskab, den strategiske reserve, der skal kunne støtte politiet med kort varsel og holder derudover vagt ved for eksempel Amalienborg. Beslutningen om at holde værnepligtige på kasernerne blev truffet under de daværende regler om 14 dages karantæne, hvilket meget hurtigt kunne have bragt beredskab og vagtkompagniet i en situation, hvor de pålagte opgaver ikke kunne løses.