Af Forsvarskommandoen

Forsvaret løser fortsat operationer i verdens brændpunkter. Al orlov er suspenderet indtil videre. Læs mere om det og de generelle tiltag i forhold til coronavirus/covid-19 her.

Operation Inherent Resolve (OIR)

Træningsbidraget - Irak
De danske soldater på Al Asad-luftbasen har den sidste uge igen haft fokus på andre opgaver, blandt andet tiltag der skal forbedre sikkerheden på basen.


Dansk soldat på vagt.

Styrken har også forberedt sig i forhold til eventuel coronavirus/covid-19-viruskarantæne, og styrken har forholdt sig til de mange rejseforbud, som blandt andet har udskudt afholdelse af orlov i den nærmeste fremtid.

Derudover har de danske soldater trænet egne færdigheder, blandt andet med sprogtræning i arabisk, skydning og fysisk træning, og som et af meget få steder i verden afholder den danske feltpræst fortsat gudstjeneste.

Træningsbidraget har pr. 15. marts gennemført og afsluttet træningen af i alt 19.583 irakiske soldater og politifolk. Der er gennemført i alt 84.348 uddannelser på Hold 1 til Hold 11.

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater samt et operatørbidrag, et logistik-bidrag og et mindre stabsbidrag. I alt cirka 170 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater og Qatar.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.
 Operation Barkhane – Mali

Transporthelikopterbidraget flyver fortsat med to transporthelikoptere for den franske mission med base i byen Gao i Mali.

I den forgangne uge har helikopterbidraget flyttet 3,4 ton gods og 172 passagerer.


EH101 helikopter på vej hjem efter endt mission.


FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod ca. 70 mand, der udsendes til Mali. Det danske bidrag skal løse transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere om helikopterbidraget her.
 Hercules transportflybidrag til MINUSMA (FN’s fredsbevarende mission i Mali)

Bidraget i Bamako har den seneste uge fløjet 229 passagerer og 17,1 ton gods for FN.

I ugens løb er der også blevet gennemført vedligeholdelse af flyet, FN-inspektion, samt møder angående coronavirus/covid-19 og forebyggende foranstaltninger i lejren.Bidragets crew chief i gang med at inspicere motoren i forbindelse med klarmelding af flyet inden take-off.

FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.  

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.  

Hovedparten af soldaterne i styrken kommer fra Air Transport Wing, men der er også soldater med fra andre dele af Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i Hæren.

Læs mere om transportflybidraget og om forsvarets kommende opgaver i Afrika her. Resolute Support – Afghanistan
I den forgangne uge har coronavirus/covid-19 fyldt meget i Resolute Support-missionen. Der er blevet taget forholdsregler fra missionens side. Det betyder, at man i Danmark har valgt at suspendere al orlov i en periode. På trods af det er moralen stadig høj, og der er fokus på at løse opgaverne, så godt som forholdene tillader det.

I New Kabul Compound har de danske sikrings- og eskortesoldater gennemført ni eskorteopgaver i løbet af ugen. Derudover har danskerne trænet forskellige sikringsopgaver internt - herunder en øvelse, hvor danskerne blev indsat med helikopter for at undsætte en dansk gruppe, som var ”kørt på en vejsidebombe”.


Øvelse: danskerne evakuerer en såret fra deres køretøjer til en afsøgt bygning.


Øvelse: Helikopter med en dansk gruppe er ved at lande i de afghanske bjerge.


Øvelse: En dansk gruppe samles efter landing inden de kommer de sårede til undsætning.


Øvelse: De sårede sættes på helikopteren, som derefter flyver dem til New Kabul Compound, hvor de bliver behandlet af lejrens sundhedsfaglige personel.


De logistiske rådgivere fra det danske flyvevåben har fokuseret på at gøre afghanerne mere selvstændige i deres opgaveløsning, så de er i stand til selv at håndtere de logistiske opgaver.

Det danske sprængstofhundebidrag i missionen har i løbet af ugen afsøgt 68 personbiler og 17 lastbiler.

Det danske militærpolitibidrag i Hamid Karzai International Airport North har haft fokus på, at retningslinjerne omkring coronavirus/covid-19 bliver overholdt. Der er blandt andet blevet posteret vagt ved karantænebygningen i lejren. Derudover har militærpolitiet i lejren gennemført 432 sikkerhedstjek og i alt 45 patruljer.

I løbet af den sidste uge har de danske mentorer ved det afghanske officersakademi, Afghan National Officers Academy, haft fokus på at støtte uddannelse inden for overvejelsesmetoder og befalingsudgivelse. Danskernes rådgivning er med til at øge uddannelsesniveauet blandt afghanernes egne undervisere.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her. 
Enhanced Forward Presence - det fremskudte danske bidrag i Estland
I den forgangne uge har de danske soldater støttet lettiske og canadiske kollegaer på øvelsesaktivitet i Letland. Danskerne har under øvelse fungeret som modstander for at give en realistisk og udfordrende øvelse for deres NATO-kollegaer i Baltikum.Soldaterne havde derudover en periode i karantæne med feltrationer på belægningsstuerne, da der var mistanke om potentiel smitte med coronavirus/covid-19. Det viste sig dog ikke at være tilfældet, så soldaterne er sluppet ud per fredag morgen til en tiltrængt morgenmad i cafeteriet.

Fra mandag morgen har styrken – i tråd med estiske og danske myndigheders retningslinjer – aflyst ikke-essentiel rejseaktivitet til og fra Danmark for at imødegå spredning af coronavirus/covid-19, hvilket betyder al orlov er udskudt på ubestemt tid. Soldater og pårørende er informeret, og styrken arbejder målrettet med myndighederne på at finde en løsning på rotationer ind og ud af Estland.

FAKTA om det danske bidrag til Enhanced Forward Presence
Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe.

Læs mere om eFP her. 
Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) – Nordatlanten og Østersøen
Orlogsfartøjet Absalon patruljerer i de Nordeuropæiske farvande sammen med resten af flådestyrken for at varetage NATO’s interesser til søs. I den forgangne uge har den tyske flådetanker Rhön sluttet sig til styrken.

En flådetanker er vigtig for sømilitære operationer, idet skibene kan blive genforsynet med brændstof og til tider også både proviant og ammunition. Således kan skibe principielt forblive til søs på ubestemt tid og behøver ikke gå i havn for at genforsyne. Mandag er Absalon blevet genforsynet med brændstof til søs, hvilket netop i disse dage er vigtigere end normalt grundet coronavirus/covid-19. 


Den tyske flådetanker Rhön genforsyner Absalon.


Soldaterne er klædt i stænkdragter under arbejdet.

Absalon er fornyligt også genforsynet med proviant efter særlige forholdsregler. Det gør, at Absalon kan operere uafhængigt i en længere periode til søs. Personelrotationer er også sat i bero. Dette gøres for at opretholde den fulde operative indsættelsesevne og for besætningens sikkerhed. 

FAKTA om Standing NATO Maritime Group 1
Standing NATO Maritime Group 1 – SNMG1 – er en samling NATO-skibe, som er på højt beredskab og klar til at imødegå trusler mod NATO-medlemslande. Gruppen består af krigsskibe fra forskellige NATO-lande. Det danske orlogsfartøj Absalon blev en del af gruppen den 12. februar 2020 og kommer til at sejle med gruppen i to måneder.