[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen


Et af verdens største fragtfly, en Antonov 124, besøgte Al Asad-luftbasen.


Operation Inherent Resolve (OIR)

Træningsbidraget – Irak
I denne uge er en del af det danske materiel blevet fløjet tilbage til Danmark efter fem år på Al Asad-luftbasen i Irak. Det skete med et af verdens største fragtfly, en Antonov-124, som besøgte luftbasen. Inden flyet satte kursen mod Danmark, blev det læsset med en stor del af de køretøjer, der har fragtet de danske soldater rundt på den store base.

Der er fortsat meget dansk materiel tilbage på Al Asad-luftbasen. De sidste kasser er stadig ikke lukket, og de tilbageværende danske soldater arbejder fortsat med at pakke ned og overdrage de danske områder i god stand.


Langt det meste af det danske materiel er klar pakket og klar til transport.
 
For at markere afslutningen på den danske tilstedeværelse på Al Asad-luftbasen og deltagelse i Combined Joint Task Force, Operation Inherent Resolve, blev der i den forgange uge afholdt et mindre arrangement med deltagelse af repræsentanter fra de enheder i koalitionen, som de danske soldater har arbejdet tæt sammen med for at nå koalitionens fælles mål.

I forhold til Covid-19 arbejdes der fortsat under de iværksatte tiltag for at begrænse risikoen for smittespredning. Der er fortsat ikke kendte tilfælde på basen.


Ved en mindre parade, overværet af repræsentanter fra koalitionen, blev den danske fane symbolsk båret ud af det danske område.


Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien.

Bidraget, som primært har haft base på Al Asad-luftbasen i Irak, er i færd med at lukke ned, så Danmark er klar til at overtage NATO Mission Irak fra december 2020. Operatørbidraget fortsætter i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag fastholdes i Operation Inherent Resolve.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.


Operation Barkhane - Mali
Helikopterbidraget har i den forgangne uge flyttet 795 kg gods og 105 passagerer.


De to danske helikoptere i Mali.

Anført af personellet fra Ingeniørregimentet har detachementet i ugens løb hjulpet med at samle beboelsescontainere til basens Covid-19 karantæneområde. Området har indledningsvist været opført som en teltlejr, og beboelsescontainerne vil være med til at forbedre forholdene i området væsentligt.

FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand, der udsendes til Mali. Det danske bidrag skal løse transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere om helikopterbidraget her. 
 Resolute Support Mission - Afghanistan
Det danske sikrings- og eskorte bidrag i New Kabul Compound er fortsat beredskabsstyrke, og dermed klar til at rykke ud i byen på kort varsel. Ventetiden bliver brugt på uddannelse.

Den lille gruppe danske tolke i missionen bor også i New Kabul Compound. De støtter sikrings- og eskorte bidraget, når de er ude af lejren og skal interagere med lokalbefolkningen.

Tolkene løser flere opgaver i Resolute Support missionen. Det indebærer blandt andet oversættelse af afghanske tekster, tolkning i forbindelse med rådgivning og støtte med uddannelse af afghanerne. Desuden gennemfører de danske tolke parløruddannelse for sikrings- og eskortebidraget. Det gør de danske soldater i stand til at føre en simpel samtale på de lokale sprog og skaber en bedre forståelse for den lokale kultur.


En dansk tolk støtter de danske soldater med at uddanne afghanerne. Billedet er taget før coronavirus/covid-19 restriktionerne.

På den afghanske officersskole i den vestlige del af Kabul er de afghanske kadetters hjemsendelse blevet forlænget med yderligere 30 dage. Det sker af hensyn til risikoen for Covid-19. De danske mentorer på skolen forbereder sig fortsat på, at kadetterne vender tilbage, så de kan genoptage rådgivningen.

Der er mere 10.000 registrerede smittede med Coronavirus/Covid-19 i Afghanistan, heraf knapt 4.000 i Kabul. I Resolute Support-lejrene er smitten for tiden under kontrol, og man er begyndt at fjerne nogle få restriktioner.

Der er fortsat ikke konstateret nogen danskere med Coronavirus/Covid-19 i missionen.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 140 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her.Hercules transportflybidrag til MINUSMA (FN’s fredsbevarende mission i Mali)

Hercules-bidraget er fortsat operativt og har fløjet de ønskede missioner og flyttet en stor mængde gods.

Der er derudover blevet arbejdet intenst med udarbejdelse af en plan for skift af fly og samtidigt en mindre personeludskiftning. Der mangler få detaljer, før planen kan effektueres i den nærmeste fremtid.

Den seneste uge er der i alt transporteret 36 ton gods og 2 personer.


MINUSMA’s hovedkvarter set fra det danske Hercules fly.


FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.  

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.

Læs mere om transportflybidraget og om forsvarets kommende opgaver i Afrika her.Enhanced Forward Presence – det fremskudte danske bidrag i Estland

Der er i denne uge blevet skudt med skarpt i øvelsesterrænet ved kasernen i Tapa. Da området ikke er en lukket og afspærret skydebane, skal der indsættes vagter ved alle adgangsveje. Det kræver over 20 soldater hver dag fra tidlig morgen til sen aften alene til afspærring af området. De fjerneste vagter befinder sig over 11 kilometer fra skydebanens standplads.


Infanterikampkøretøjet, som også er kendt som IKK eller CV-90, har en 35 millimeter kanon og et let maskingevær.


Piranhaerne og den pansrede mandskabsvogn M113-G4 er udrustet med 12,7 millimenter tunge maskingeværer. På billedet ses det tunge maskingevær på en Piranha.

Det varierede og store øvelsesterræn giver plads til, at skydningerne også kan ske under kørsel. De forudgående øvelser med løs øvelsesammunition samt timerne i skydesimulatorer er en stor hjælp. Men det er kun ved skarpskydning, at soldaterne opnår de bedste erfaringer med deres forskellige våben. Ugens skydninger har også gjort det muligt for danske og britiske soldater at bytte våben og dermed styrke kendskabet til hinandens kapaciteter.

FAKTA om det danske bidrag til Enhanced Forward Presence
Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe.

Læs mere om eFP her.