Verdens største redningsøvelse BALTIC SAREX ved Bornholm ud for Rønne. Billederne er fra et evakueringsscenario 7. maj 2015.EH-101 merlin redningshelikopter under hoist.

Foto: Emma Kirketerp/Forsvaret.

Af Forsvarskommandoen

EH101-helikopteren kan komme i aktion, når en båd med passagerer skal reddes til søs. For at undgå uheld på havet opfordrer NMOC (Forsvarets Nationale Maritime Operationscenter) til, at man forbereder sin sejltur og har respekt for havet.


Sommer er lig med strand, solcreme og sejlture. En sejltur kan dog udvikle sig dramatisk, hvis man ikke er opmærksom på vejrforholdene eller ikke har sit grej i orden.

Forsvarets Nationale Maritime Operationscenter har i den seneste tid haft flere redningssager, hvor bådførerne fortæller, at de lige har købt båd og ikke har erfaring med havet.

”Vi har oplevet en del redninger, hvor der er uerfarne sejlere indblandet,” siger Tinna, der er vagthavende officer ved Forsvarets Nationale Maritime Operationscenter og fortsætter:

”Vi havde for nylig en situation på Sjællands østkyst, hvor bådens passagerer efter kontakt fortalte, at de var helt nye i gamet og ikke vidste noget om at sejle.”

NMOC opfordrer derfor folk, der giver sig i kast med at sejle, til at huske de fem sejlråd fra Tryg-fonden og forberede sejlturen. Uerfarne som erfarne sejlere kan også med fordel downloade ”SejlSikkert”-app’en til telefonen, der blandt andet giver strøm- og vejrmeldinger.

I de første fem måneder af 2020 har NMOC noteret 138 redningsaktioner til søs. Året før var tallet på 129 redninger for samme periode. Andelen, der involverer uerfarenhed med sejlads er ikke opgjort.

De fem sejlråd:

1. Lær at sejle
Før du tager på havet, er det vigtigt, du lærer at sejle. Alle på vandet har brug for at træne sejladsfærdigheder, og som ny sejler bør du tage et duelighedsbevis. Du skal blandt andet have styr på båden eller jollen og kende reglerne til søs.

2. Hold dit grej i orden
Inden du tager ud at sejle, skal du sørge for at holde dit grej i orden. Det rigtige grej og vedligeholdelse af udstyr kan stoppe mange ulykker.
Det er samtidigt vigtigt at vide, hvad en førstehjælpskasse skal indeholde, og hvilke ra-ketter og nødblus det ville være klogt at tage med på sejlturen.

3. Planlæg din tur
Du skal planlægge din tur grundigt, inden du tager ud på havet. På den
måde kan du komme mange potentielle problemer i forkøbet. Det handler om at kende til navigation, sørge for forsyninger, rigtig påklædning samt have styr på vind og vejr.

4. Hav en livline til land
Du skal selv kunne kalde på hjælp, hvis du får problemer eller kommer
i nød. Ofte bliver en redningsaktion sat for sent i gang på grund af
forsinket nødmelding. Du kan fx bruge din mobiltelefon, lyd- og lyssignaler, men den sik-reste forbindelse til land er en VHF-radio.

5. Brug vesten
Du skal altid sørge for, at der er rednings- eller svømmeveste til alle,
når du skal ud på havet. Det er ikke bare sund fornuft, men også et
lovkrav. De fleste sejlerulykker med dødelig udgang sker, fordi sikkerhedsudstyret ikke bliver brugt.

Kilde: Respekt for vand / Trygfonden


Kilde: Forsvarets Nationale Maritime Operationscenter (NMOC). Tallene indeholder de to kategorier, der betegnes som ”Søredninger” og ”Nødforebyggende søredninger.” Der er tale om landsdækkende tal.