Det danske C-130J Hercules transportfly i Mali under take-off fra Bamako lufthavn i februar 2020.

Arkivfoto: Det danske C-130J Hercules transportfly i Mali under take-off fra Bamako lufthavn i februar 2020.

Af Forsvarskommandoen

Ventetiden har været ekstra lang for både soldater og pårørende. En planlagt seks måneders udsendelse for det samlede danske transportfly-bidrag til FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA) endte med at vare otte måneder grundet coronakrisen. Onsdag aften lander både transportfly og de sidste 56 soldater i Danmark efter veludført mission. Bidraget har bestået af et Hercules transportfly samt besætning og støttepersonel, der har løst transportopgaver for FN i Mali.

FN suspenderede alle rotationer
Transportfly-bidraget indgår i en rotationsordning med Norge, Portugal
og Belgien. Og oprindeligt skulle bidraget være vendt hjem i midten af
maj. Men så ramte coronakrisen, og FN suspenderede alle rotationer i
missionerne for at begrænse smittespredning med coronavirus/covid-
19.

For at bakke op om opgaveløsningen og FN’s bestræbelser på at
inddæmme coronavirus/covid-19 besluttede regeringen i midten af maj
at forlænge det danske transportflybidrag i Mali. Derfor måtte det
danske bidrag blive i missionen to måneder længere end planlagt.

”Når FN spørger Danmark, om vi kan forlænge vores bidrag i en
ekstraordinær situation, så er der naturligvis stor forståelse for det,
velvidende at det har store konsekvenser for den enkelte soldat og
dens pårørende,” siger oberstløjtnant Lau Holmstrøm, der er chef for
transportfly-bidraget.

”Jeg sender de varmeste tanker til de pårørende til soldaterne. De har
min dybeste respekt for at have holdt ud og passet på Danmark i en
svær situation,” siger Lau Holmstrøm.

Et mindre antal medarbejdere, som ikke varetog nøglefunktioner, blev
sendt hjem i maj, men langt de fleste måtte blive i missionen, for at
bidraget kunne forblive operativt og være klar til at løse opgaver for FN. For den enkelte medarbejder betød det, at missionen blev forlænget med to måneder.
Det var ikke muligt for Forsvaret at rotere alle de udsendte og samtidigt holde bidraget operativt og levere den transportfly-kapacitet, som FN efterspurgte. Karantæneregler ville blandt andet have betydet, at et nyt hold skulle have 14 dage i hjemmeophold i Danmark og derefter 14 dages karantæne i Mali.

332 Flyvetimer i Mali
Det danske transportfly har i løbet af udsendelsen fløjet 332 timer
fordelt på 77 missioner. I begyndelsen fløj bidraget ofte med personel,
men efter coronakrisen brød ud, stod bidraget primært for at
transportere gods og i mange tilfælde udstyr til bekæmpelsen af
coronavirus/covid-19. I alt har det danske transportfly transporteret 3.689 personer og 772,42 tons gods for FN.

”På trods af omstændighederne har vi leveret et rigtig fornuftigt bidrag,” siger Lau Holmstrøm.

Missionen i Mali har til formål at støtte implementeringen af våbenhvilen mellem Malis regering og de væbnede oprørsgrupper i landet samt sikre beskyttelsen af civile.
Forsvaret støttede også MINUSMA med transportfly i 2014 og 2017.

Det danske transportfly-bidrag afløses af Portugal. Danmark bidrager
fortsat til MINUSMA med et personelbidrag på 10 personer og tre
stabsofficerer.