hGkast af konstabelelev Nygaard

”Man når da lige at tænke, at den kan sprænge i hånden på en,” siger Nygaard om sit håndgranatkast. Se mere i reportagen øverst. Foto: Line Fjordside

Af Andreas Canvin, Forsvarskommandoen

 

En fire dage lang skydelejr i Borris Skydeterræn er den ene ud af i alt tre skydelejre på uddannelsen.


For konstabeleleven Nygaard er fællesskabet mellem hende og de andre konstabelelever mest mærkbar, når de er ude i felten. På deres netop afsluttede skydelejr færdiggjorde konstabeleleverne deres uddannelse i blandt andet tungt/let maskingevær, panserværnsvåben samt håndgranat. Våben, de potentielt kan komme til at bruge i fremtidige kampsituationer.
”Vi stoler på hinanden nu og har opbygget en tillid til hinanden. Det er nemmere at arbejde sammen i felten, når man kender hinandens svaghed og styrker,” fortæller Nygaard.

 

 

Soldat på 9 måneder

Nygaard og de 35 andre konstabelelever blev udvalgt blandt mere end 270 ansøgere til uddannelsen, der startede i november. Normalt skal man have gennemført den fire måneder lange HBU (Hærens Basis Uddannelse) for at blive konstabelelev. En konstabelelev vil så herefter normalt skulle igennem otte måneders HRU (Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse) for at blive professionel soldat.


Men ved DAR har man lagt de to uddannelser sammen i ét, komprimeret forløb på i alt 9 måneder. Samtidig skal konstabeleleverne ved DAR igennem to måneders omskoling til den funktion som de efterfølgende skal bestride ved 1. Artilleri Afdeling. Det inkluderer at tage kørekort for at køre den pansrede mandskabsvogn PIRANHA 5 eller omskoling til at bruge artilleri i slutningen af deres uddannelse.

 

fosforrøg - udlånt af Pfotograf

Konstabeleleverne skulle kaste med én røghåndgranat hver. Foto: John Randeris, pressefotograf.

 

Lokal fastholdelse

Ved Danske Artilleriregiment har man fra starten af uddannelsen haft boligkoordinatorer med på sidelinjen, som har fortalt konstabeleleverne om mulighederne ved lokalområdet.

 

”På de to tidligere hold med konstabelelever har vi haft en fastholdelsesprocent på 95 og 100% af elever, som fortsatte ved vores regiment efter uddannelsen. Det vil vi gerne fortsætte med,” siger kaptajn Jan H. Kaack, chef for 5. Batteri ved Danske Artilleriregiment (DAR).
Boligkoordinatorer holder to oplæg for konstabeleleverne, hvor de fortæller om mulighederne for at bo, arbejde og dyrke sine fritidsinteresser i eksempelvis Esbjerg eller Varde.


Flere af konstabeleleverne er allerede flyttet sammen i lejligheder i Esbjerg.
”Vi har set, hvordan flere af eleverne er positivt overraskede over, hvad der er af muligheder i nærområdet. Det kan være med til at styrke den lokale forankring hos eleverne, så de bliver hos DAR efter endt uddannelse,” siger Jan H. Kaack.

 

For konstabeleleven Nygaard har det været en positiv oplevelse at blive introduceret til lokalområdet.


”Man føler, at man bliver hjulpet godt på vej. Det har åbnet nogle muligheder for at komme tættere på kasernen. Jeg vil gerne prøve DAR af efter uddannelsen. Nu hvor man er uddannet i det regiment, så føler man at det er der, man hører til,” siger Nygaard.


Øverst kan du se en reportage fra skydelejren, som konstabeleleverne netop har gennemført.


Læs mere om uddannelsen som professionel soldat.