ako hovedsæde

I alle årene har Arktisk Kommando boet i dette hovedsæde i Nuuk - i starten dog kun i den ene etage. 

Af Forsvarskommandoen

Da kommandoerne i Grønland og på Færøerne i 2012 blev lagt sammen var det slut med mange års geografisk isolering. Grønnedal i det sydvestlige Grønland blev forladt og Mørkedal på Strømø blev lavet om til fængsel, mens Forbindelseselement Færøerne blev flyttet ind ved siden af det maritime redningscenter, MRCC Torshavn.

 

Formålet var at få tættere samarbejde med lokale myndigheder og nemmere adgang til lokal arbejdskraft, ikke mindst i Grønland. Ideen var dog også at rationalisere.

 

”Man nedlagde to kommandoer (Færøernes Kommando og Grønlands Kommando) med samlet 90 militære stillinger og oprettede Arktisk Kommando med samlet 36 stillinger (en netop tilstrækkelig bemanding, som det blev udtrykt), hvori der lå et årligt provenu på 35 mio. kr.” fortæller kommandørkaptajn Michael Hjorth, der var leder af operationsafdelingen i Grønlands Kommando og i 2012 flyttede med familien fra Grønnedal til Nuuk. I dag er han chef for JOC, Joint Operation Center.

 

”Flytningen til Nuuk til samme by hvor de primære samarbejdspartnere boede, gav mulighed for et tættere samarbejde, også i forhold til den operative opgaveløsning. Og så var Nuuk en by med bedre internet, så Arktisk Kommando fik mulighed for at anvende kommunikations- og informationssystemer, som man ikke havde haft tidligere af båndbreddemæssige årsager.”

 

Michael Hjorth tog et par år en afstikker til Torshavn som chef for det færøske forbindelseselement, som i 2012 blev oprettet som en del af AKO. En af de i dag seks ansatte der har oplevet hele processen er Chefsergent Ove Ritter.

 

”Planen var at fire ansatte skulle klare alle opgaver, så min kollega Jan og jeg gik fra udelukkende at være teknikere til også at blive operative, ammunitionsryddere og økonomiansvarlige. Sammen med en chef og en fiskeri-officer. I dag er vi dog de nødvendige seks ansatte, fem militære og en civil.”

 

Chefsergent Ove Ritter og seniorsergent Jan Olsen er fra Flyvevåbnet med en fortid på radarstationen over Mørkedal. I dag klarer de allehånde opgaver som ”klonede blæksprutter”. Flytningen fra Mørkedal til Torshavn har dog endnu ikke gjort det færøske forbindelseskontor mere synligt for Færingerne.

 

”En del ved slet ikke at vi findes. Mange forbinder AKO med inspektionsskibene eller med Marinestationen som har været lukket i 20 år.” Fortæller forbindelseselementets næstkommanderende. Orlogskaptajn Bjarki Joensen.

inspektionsskibe AKO

Inspektionsskibe af Thetis-klassen på billedet, samt inspektionsfartøjer i Knud Rasmussen-klassen er året rundt udstationeret i og omkring Grønland og Færøerne under Arktisk Kommando. Foto: Trine Axelberg/Forsvaret

 

10 årsdagen for AKOs oprettelse markeres i dag i Nuuk, hvor hovedkvarteret er placeret tæt på havnen og huser en del flere end de 35 ansatte, som startede i 2012.

 

”I dag har Arktisk Kommando i Nuuk ca. 80 stillinger, hvormed hovedkvarteret er ved at have en størrelse, hvor det kan fungere som kommando både driftsmæssigt og i indgreb med nationale og internationale samarbejdspartnere.” Slutter Michael Hjorth.

 

Nedenfor er samlet en række reportager om overgangen til Arktisk Kommando, om kommandoens opgaver med fiskeriinspektion, suverænitets-hævdelse, eftersøgning og redning m.m.