Nogel af øvelsens skibe og ubåde samlet.

Store dele af øvelsens skibe og ubåde samlet i Nordatlanten. Foto: Absalon / Forsvaret

Af Absalon / Forsvaret

 

Dynamic Mongoose er en årligt tilbagevendende øvelse i antiubådskrigsførelse, hvor NATOs maritime kommando (MARCOM) står i spidsen. I år deltager tre ubåde i øvelsen sammen med 11 skibe og et større antal fly og helikoptere. Den ene af NATOs stående flådestyrker deltager også.

 

Formålet med øvelsen er at træne alle parter i antiubådskrigsførelse i det dybe Atlanterhav. Det betyder, at overfladeskibene bliver trænet i eftersøgning, lokalisering og kamp mod ubåde, hvor skibene bruge deres sensorer som eksempelvis forskellige sonartyper.

 

*Øvelsen Dynamic Mongoose

Foto: Absalon / Forsvaret

Både fly og helikoptere, der deltager i øvelsen, er udrustet til ubådsjagt og ubådsbekæmpelse. De bliver så indsat i øvelsen og ubådsjagten efter ordrer fra skibene i flådestyrken - herunder også den danske fregat Absalon.

 

”Det giver en utrolig vigtig viden og erfaring, når vi øver og træner sammen med vores NATO-allierede i et realistisk antiubådsscenarie. Ubådsbekæmpelse er kompliceret, så derfor er det vigtigt, at vi får øvet det. Både os her på Absalon, men også samspillet mellem os og de andre enheder og nationer,” siger kommandørkaptajn Paw Møller, der er skibschef på fregatten Absalon.

 

For ubådene giver øvelsen både god træning i at undgå at blive opdaget, men også at øve undvigeprocedurer når overfladeskibene og flyene har fundet ubådene.

 

Ud over ubådsjagt er der mulighed for at træne andre sømilitære discipliner. Blandt andet er det god træning at øve genforsyning til søs, hvor skibene sejler tæt på hinanden og modtager brændstof fra en flådetanker.

 

Øvelsen ’Dynamic Mongoose’ er en af de få dedikerede antiubådsøvelser, der findes. Derfor er der besætningsmedlemmer fra Søværnets øvrige fregatter med ombord på Absalon under øvelsen, så de også har mulighed for at dygtiggøre sig inden for denne særlige disciplin.

 

genforsyning til søs, hvor skibene sejler tæt på hinanden og modtager brændstof fra en flådetanker.

Foto: Absalon / Forsvaret