Ingeniørsoldater opfører feltbro ved Rigshospitalet.

Etablering af en feltbroen ved Rigshospitalet er god træning - også rent fysisk - for ingeniørsoldaterne. Fotos: Tobias Roed / Forsvaret

Af Lars Bøgh Vinther, Forsvarskommandoen


Børneriget, som korrekt hedder Mary Elizabeth Hospital, skyder op ved Rigshospitalet midt i København. Den fremtidige forbindelse mellem de to hospitaler skal ske via en underjordisk tunnel, som i byggefasen udgør en åben grav, der afskærer trafikken alvorligt.

 

Et brokompagni fra Ingeniørregimentet har derfor været udkommanderet til at bygge en feltbro over graven, så byggeriet sparer både tid og penge. For soldaterne var det en unik chance for at bygge bro i byen.

 

Opførelsen begyndte mandag, og onsdag stod broen færdig.

 

Ingeniørsoldater opfører feltbro ved Rigshospitalet.

Broen lægges på plads over graven. Foto: Forsvaret

”Vi opfører normalt broer over vandløb og ude i naturen, så det her var en unik mulighed for at gennemføre uddannelse i brobygning i by og bebyggelse,” fortæller brokommandør Jesper Holm Frederiksen, premierløjtnant og delingsfører for de 30 soldater på opgaven.

 

Ingeniørsoldater opfører feltbro ved Rigshospitalet.

Ifølge brokommandøren kunne opgaven være klaret af 24 soldater, men den værdifulde uddannelsesmulighed gav anledning til at invitere endnu flere soldater fra Ingeniørregimentet i Skive. Foto: Forsvaret

Se videoindslag om broslagningen:

Fakta

  • Feltbroen ligger på Henrik Harpestrengs vej ved byggegrunden til det kommende Mary Elizabeths Hospital på Rigshospitalet i København.
  • Det er Region Hovedstaden og Center for Ejendomme som er bygherrer, mens projektet er økonomisk forankret på Rigshospitalet.
  • Broen ventes at være i brug i fire måneder.