konstabelelever JDR

Uddannelse af Forsvarets medarbejdere i Holstebro. Arkivfoto: Camilla Post / Forsvaret

Af Forsvarsakademiet

 

Unge mennesker med interesse for forsvar og sikkerhed, får nu mulighed for igennem et målrettet forløb at få større indsigt i Forsvarets mange uddannelser og karriereforløb – og det åbner op for at de unge i højere grad kan træffe et kvalificeret valg, når der senere i livet skal vælge videreuddannelse eller job.

 

På den nye studieretning, hhx-forsvarslinjen, kan unge forberede sig til en fremtid i Forsvaret, samtidig med at de opnår en studiekompetencegivende og formelt anerkendt ungdomsuddannelse. Den nye studieretning er den allerførste af sin slags i Danmark og er blevet til i et officielt samarbejde mellem Forsvaret og Baltorp Business Gymnasium.

 

Forsvarsakademiet bidrager med faglig ekspertise

Undervisningen på den nye studieretning tones, så der tages udgangspunkt i
forsvarsspecifikt undervisningsmateriale, cases og reelle problematikker fra Forsvarets verden. Her bidrager Forsvarsakademiet med blandt andet faglig ekspertise til emner som erhvervsjura, menneskerettigheder, forvaltningsret og Cyber Wars.

 

Ligeledes er ambitionen, at aktiviteter og studierejser bliver koblet til Forsvarets felt, såsom praktik i Forsvaret, rejser til Bruxelles og NATO i Europa, Frontex i Polen eller Arktisk Kommando i Grønland.

 

Studieretningen er ikke låst i en bestemt retning, men der er en tydelig rød tråd fra en gymnasial ungdomsuddannelse til en mulig karrierevej, og her det vigtigt at koble uddannelsen til den virkelige verden forklarer Martin Kramer-Jørgensen, rektor på Baltorp Business Gymnasium.

 

”Jeg tror, at vi rammer et helt nyt segment blandt unge med denne mulighed, og vigtigst af alt kobler vi en gymnasial ungdomsuddannelse med den virkelige verden i en grad, der ikke er set før. Vi skal nytænke vores gymnasiale ungdomsuddannelser – de er nødt til at blive mere relevante, tidssvarende og virkelighedsnære,” siger Martin Kramer-Jørgensen.

 

Chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Henrik Ryberg hilser også den nye forsvarslinje velkommen.

 

”Fra Forsvarsakademiets side er vi begejstrede over, at der nu oprettes en gymnasial linje med særligt fokus på de samfundsopgaver og vilkår, som Forsvaret og Beredskabsstyrelsen løser deres opgaver under. De opgaver som Forsvar og Beredskab står over for – ikke mindst på baggrund af den aktuelle situation i Europa og forventningerne om et styrket Forsvar - kalder på opmærksomhed og viden, også i gymnasieskolerne. Vi ser frem til samarbejdet,” lyder det fra chefen.

 

Fremtidigt samarbejde

Det treårige gymnasieforløb starter op i august 2023 på Baltorp Business Gymnasium. Pilotprojektet gennemføres også med henblik på at drage erfaring og efter en evaluering i 2024 vurderer Forsvaret om projektet skal fortsætte med opstart af nyt hold i august 2025.Ønsker man at søge om optagelse på forsvarslinjen, kan dette ske frem til og med 13. marts
2023.

 

Den 17. januar kl. 19 kan man desuden høre om studieretningen til en fysisk
orienteringsaften på Baltorp Business Gymnasium. Derudover vil der også være en virtuel orienteringsaften den 1. februar.

 

For yderligere oplysninger kan man kontakte NEXT Baltorp Business Gymnasium, eller oberstløjtnant Henrik Jedig Jørgensen, chef for Afdeling for Uddannelsesstrategi og Forskningsstøtte på Forsvarsakademiet.